ISLAMISK TERRORISM. Säpo spanar på en terrorcell i Sverige som planerar ett terrordåd, uppger DN. Nyligen manade IS till fullständigt krig mot väst under den muslimska fastemånaden Ramadan.

Säkerhetspolisen bedriver just nu spaning mot en misstänkt terrorcell i Sverige. Minst två personer pekas i hemlighet ut som kopplade till planeringen av ett terrordåd, skriver DN. I vilket land eller vilken stad det eventuella terrordådet skulle äga rum har tidningen ingen kännedom om. Syftet med spaningen beskrivs vidare som ”att förebygga och förhindra terrorism”. Flera chefer inom Säkerhetspolisen har varit inblandade när ett dokument rörande spaningen upprättades den 19 maj i år. Säpo vill inte kommentera uppgifterna.

Det är bara någon vecka sedan det senaste terrordådet och Europa är på tå. Islamiska staten har uppmanat sina sympatisörer till fullständigt krig mot väst under deras heliga månad Ramadan. Terroristgruppen använder varje år faste- och bönemånaden för att förnya uppmaningar till mer grymheter i jihads namn. Tidigare uttalanden har kopplats till Orlando och Frankrike, uppger The Independent, som citerar ur IS uttalanden. På youtube uppmanas de som inte kan resa till Syrien och Irak att attackera “otrogna…i deras hem, deras marknadsplatser, deras gator och deras torg….fördubbla era ansträngningar och intensifiera era operationer”, lyder budskapet.

Enligt tidigare uppgifter bedöms det finnas 23 000 jihadister bara i Storbritannien, landet som senast skakades av en terrorattack.

“Obegripligt”
Många västerländska ledare har efter dådet i Manchester uttalat liksom flera gånger tidigare att de är ”chockade” att det är ”obegripligt” och att islam är en fredlig religion som förvridits av någon galning. Den danske psykologen och debattören Nicolai Sennels saknar att man tittar på sambandet mellan islamisk terrorism och islam och det växande antalet muslimer i västländerna. Han menar att Europa har fått en hel generation av jihadister.

På sin blogg redovisar Sennels även forskning om islam och jihadism. Danska forskaren Tina Magaard visar att texterna i islam tydligt skiljer sig från de andra religioners texter genom att de hetsar till våld och aggression gentemot andra religioner, och att det också finns direkt uppmaning till terrorism. ”Det är obestridligt att texterna uppmuntrar till terror och våld”, förklarar Magaard.

Terroristerna själva
Vidare har forskare genom intervjuer slagit fast att terroristerna inte drivs av socioekonomiska faktorer som låg inkomst, dålig utbildning, känslor av marginalisering, kriminell livsstil eller tristess. Terrorister snarare lockas (pull faktorer) av vad deras religion ger för löften om belöningar samt kraven på muslimer enligt Koranen (Allahs uppenbarelser) och Sunnah (Muhammads liv och rådgivning), enligt forskarna från University of British Columbia och University of Waterloo.

”Inte en enda av de intervjuade var – direkt eller indirekt – motiverad av sociala eller ekonomiska faktorer,” säger forskarna.

Alltför stor vikt vid pushfaktorer
”Akademiska studier har lagt alltför stor vikt vid ’push’ faktorer, det vill säga personliga problem och frustration när de måste förklara vad som gör unga män i terrorister. Vi har intervjuat flera terrorister än någon annan forskare, och det är klart att som ett samhälle måste vi titta på de positiva saker som islam lovar jihadister ”.

En terrorist berättade: ”Viljan att föra jihad slog mig alltid när jag sätter på mitt rum och läste Koranen.” och en annan ”Vi är motiverade av vår religion, Koranen och Sunna, och det är inte något vi skäms för”, enligt forskningsrapporten.