Engelbrektsupproret är en påminnelse om att till och med svenskar kan få nog och resa sig mot sina herrar. Om herrarna är odugliga och svensken blir tillräckligt hunsad och plågad.

Star Wars-sagan handlar om ett gäng rebeller som slåss mot ett ondskefullt rymdimperium. Den 4 maj firas Star Wars-dagen av fans över hela världen. Dagen har valts för att ”May the Force” i frasen ”May the Force be with you” låter som ”May the Fourth”. Ganska spexigt.

Och sättet att fira Star Wars-dagen är även det ganska spexigt. Man klär ut sig och hittar på diverse upptåg. För oss svenskar är 4 maj också intressant av ett annat skäl. Då firas inte en jediriddare, ja, inte ens riddare utan en svensk väpnare. Han hade dock någonting gemensamt med Luke Skywalker: han var rebell.

Hans namn var Engelbrekt Engelbrektsson och år 1433 ledde han ett uppror mot unionskungen Erik av Pommerns vanstyre. Den unionen, Kalmarunionen, var inte lika hemsk som rymdimperiet. Den var kanske inte ens ett imperium. Men vanliga svenskar hade det tufft. Grimberg, författare till Svenska folkets underbara öden, ett av våra mest kända historieverk, skriver att Eriks tyska fogdar i sitt hemland hade vant sig vid att ”anse bönderna som ett slags trälar”.

”När de nu sattes att härska över Sveriges allmoge med dess urgamla frihet, kunde de icke förstå, varför bönderna voro så styvsinta, och tyckte, att dessa hade det alldeles för bra.”

Och det var en av anledningarna till upproret. Att vanligt folk blev hunsade. Upproret, med centrum i Dalarna och Bergslagen, spred sig över landet. Och Engelbrekt vann. Erik av Pommern avsattes och Kalmarunionen upplöstes.

Men innan Engelbrekt tog till vapen och blev rebell försökte han ställa saker tillrätta på fredlig väg. Han reste till Köpenhamn för att framföra böndernas klagomål till kungen. Så här ska han ha sagt: ”De fattiga bönderne i Dalarne bedja, att I för Guds skull villen skilja ifrån dem Jösse Eriksson”.

Men kungen ville inte lyssna. Den brutale fogden Jösse blev kvar. Om man får tro Engelbrektskrönikan så var han en riktig psykopat. Jag kommer osökt att tänka på Ramsay Bolton i teveserien Game of Thrones som jag såg ganska nyligen. Den där slottsherren som leker sadistiska leker med undersåtar och fångar. Ramsay jagar unga kvinnor med armborst, och så låter han sina hundar slita de som blir skadeskjutna i stycken.

Jösse Eriksson ska enligt krönikan ha hängt upp bönderna i rök tills de kvävdes och så lät han gravida kvinnor dra tunga lass så att de födde döda barn. Kvinnor rövades bort och tvingades tillfredsställa hans sexuella lustar. De bönder som vågar säga emot blev piskade eller fick öronen avskurna.

De fattiga bönder i Dalarna bo,
deras fogde gjorde dem så mycken oro;
Han lät dem så svåra plaga
och skattade dem av mest vad de aga.
Han lät de bönder i rök upphänga,
så svåra lät han dem tränga.
Deras kvinnor lär han därmed plaga:
de spändes för hölass; dem skulle de draga.
Dem gjordes därmed så stor nöd,
de födde strax barn, som voro död’.
Mycken mer orätt han dem gjorde,
ho där granneliga efter sporde.

I Game of Thrones får den sadistiske slottsherren Ramsay smaka sin egen medicin, han blir sliten i stycken av sina jakthundar. Jösse Erikssons död blev något mindre brutal, han blev gripen av bönderna och halshuggen.

Engelbrekt mördades den 4 maj på en holme i Hjälmaren, nuvarande Engelbrektsholmen, då han var på väg med båt från Örebro till Stockholm. Efter sin död vördades han som ett helgon. Sverige var ju fortfarande katolskt. Men efter reformationen betonade man hans roll som nationalhjälte mer än helgon.

I Engelbrektsvisan av biskop Thomas finns de berömda orden om frihet som fortfarande förmår beröra människor i vår tid:

Frihet är det bästa ting,
som sökas kan all världen kring,
den som frihet väl kan bära.
Vill du vara dig sjävler huld,
du älske frihet mer än guld,
ty frihet följer ära.

Engelbrektsupproret är en påminnelse om att till och med svenskar kan få nog och resa sig mot sina herrar. Om herrarna är odugliga och svensken blir tillräckligt hunsad och plågad. Som Grimberg skriver: ”Väl tjugo år hade Erik styrt Sverige genom utländska fogdar. Svensken är tålig! Men nu var måttet rågat.”

Grimberg menar att en av de saker som gjorde Erik av Pommern så impopulär i Sverige var hans val av ärkebiskop, den liderlige Jöns Gerekesson.

”Såsom man kunde vänta, märktes hos denna hans högvärdighet mycket lite av nit för kyrkan men däremot så mycket starkare intresset för denna världen och dess goda; och som styresman över ärkebiskopsstolens gods och gårdar hade han icke ens bland Eriks illa beryktade fogdar sin överman i samvetslös hårdhet.”

I en mening sammanfattar Grimberg prelatens karaktär: ”På sina slott och gårdar levde ärkebiskopen som en turkisk pascha i sitt harem.” Han kanske skulle ha passat bättre som mulla än som kristen präst? Då hade han ju fått ha både fyra hustrur och ett obegränsat antal konkubiner!

Så hur ska man fira Engelbrektsdagen? Ja, som man vill. Det behöver kanske inte vara så annorlunda än Star Wars-dagen. Man kan klä ut sig till medeltida riddare i stället för jediriddare. Och väpnare också.