TERRORISM. Radikalisering i fängelserna kommer att öka under 2017. Det menar norska säkerhetspolisen, PST, som publicerat en rapport där man pekar ut att fängelserna kommer att spela en större roll.

Norska säkerhetspolisen befarar mer islamistisk terrorism. Det mest sannolika scenariot för en terroristattack i ett västland generellt är en IS-inspirerad attack utförd med ett enkelt vapen mot ett mål med liten eller inget skydd. Detta som en följd av IS uppmaningar till lone wolf-attacker. Man ser också en ökning i väst de senaste åren av attacker med en ensam gärningsman.

PST varnar för att migrationen kommer att påverka terroristhotet på olika sätt det kommande året. ”Ett av problemen vi står inför är radikaliseringen av asylsökande, migranter och illegala invandrare i Norge. Försök att radikalisera dessa grupper kan även göras av andra migranter vid asylboenden eller av besökare. Som tidigare år kommer individer som stödjer och sympatiserar med extrema islamistgrupper att komma till Norge under 2017”, skriver PST.

Försöka påverka andra
Radikalisering i fängelserna kommer att bli mer vanligt i Norge 2017. Det finns för närvarande många individer i fängelserna, som ett resultat av utredningar av Syrien-återvändare och fler av dem kommer att åtalas för terrorbrott. Det betyder att det kommer att finnas ett ökande antal intagna i Norge som har spelat en roll i extrema islamistgrupper i Norge och som även har operationell erfarenhet från utlandet.

”Det är sannolikt att dessa extrema islamister kommer att bibehålla sina övertygelser i fängelset och försöka övertyga andra, inklusive intagna dömda för grova våldsbrott”, skriver norska Säpo i sin årliga rapport.

Fängelser i Storbritannien
I Storbritannien har man sedan tidigare uppmärksammat att det sker omfattande radikalisering just i fängelserna. Khalid Masood, som dödade fem och skadade ett 50-tal på Westminster-bron i den senaste terrorattacken i London, anses ha blivit radikaliserad i fängelset.

Förra året avslöjades stora problem på brittiska fängelser. I en hemlig rapport som läckte ut förra året, hade intagna på fler än tio brittiska fängelser tillgång till islamistiskt hatmaterial. Det var texter och cd-skivor som uppmuntrar till hat och mord på ”otrogna”, homosexuella och avhoppare från islam, samt litteratur som förespråkar förakt mot det brittiska samhället. Det var de statligt anställda fängelsekaplanerna (muslimsk motsvarighet till fängelsepräst) som tillhandahöll materialet.

Fängelsepersonalen saknar även utbildning för att konfrontera och hantera islamistisk extremismideologi och var rädd för att bli anklagade för rasism, enligt rapporten.

Konverterar i fängelset
Fler än en av sju intagna på brittiska fängelser är nu muslimer, vilket är långt mer än antalet i befolkningen. Anledningen till de oproportionerliga höga siffrorna är att icke-muslimer konverterar till islam i fängelset.

En rapport visade att fängelset HMP Whitemoor i Cambridgeshire var det första fängelset där så många som hälften av de intagna på huvudanstalten var muslimer. För några fångar och personal upplevdes den muslimska närvaron som överväldigande. Den sociala och religiösa splittringen inom Whitemoor innebar potentiella risker för disciplin och därmed säkerhet.

Fångar vittnade om att de utsattes för stark press att konvertera till islam. Icke-muslimer var exempelvis förbjudna att koka fläsk, på grund av motståndet från muslimska gäng. I mars förra året slog man larm om att vakter på anstalten Belmarsh hade förlorat kontrollen över muslimska gäng som skrämde andra till att konvertera.

Läs mer på The Telegraph och Daily Mail.