I budgettider får väljarna se vad de politiska partierna vill göra med våra pengar. Dessutom närmar sig valet nästa år, varvid löfteskarusellen är igång. Varför börjar Moderaterna skärpa tonen mot migrationens kostnader först nu?

Moderaterna går ut med krav på en minskad bidragsrullning till främlingar från världens alla hörn som lyckats få asyl i Sverige, ofta på lösa grunder, där berättelser och sagor fått utgöra sanningar.

Anno 2017 när vårt land skakas av en politisk omvälvning utan motstycke sedan parlamentarismens genombrott kommer moderaterna på att staten måste ställa krav på människor som aldrig fullföljt några skyldigheter i Sverige. När piskan har vint över de plikttrognas ryggar under lång tid är det på tiden att krav ställs på de som Moderaterna länge menat ska utgöra ryggraden i finansieringen av trygghetssystemen.

Borgarnas högborg på Mynttorget i Gamla staden i Stockholm, som är partikansliet, tar priset i saktfärdighet. Hur mycket konjak har det inte inmundigats under kristallkronorna innan insikten att plikt ska gå före rätt blir politik på helgeandsholmen?

Redan Sverigedemokraternas föregångare spred flygblad och skrev till politiker i riksdagen om det orimliga i bidragsrullningen till alla hugade spekulanter i svensk välfärd som fortfarande kommer vallfärdande från världens alla hörn. Vi lyfte fram det orimliga i att främlingar skulle få rättigheter som svenska folket arbetat hårt för som barnbidrag, bostadsbidrag, sjuk- och föräldrapenning, det oacceptabla i att främlingar bjöds in att kalasa på svensk välfärd med bidrag till möbler, husgeråd, glasögon, tandvård.

I stället för att uppmärksamma denna kampanj som en väckarklocka, ett exempel på orättvisa mot svenska folket, drogs anti-rasist-kanonaden igång: galor mot rasism duggade tätt och kändisartister stod i kö för att sola sig i etablissemangets falska godhetsmanifestationer.

När Lars Runesson den 17 januari 2013 ringde in till P1 och redovisade Försäkringskassans uppgifter om etableringsersättning, barnbidrag, underhållsstöd (retroaktivt på över en kvarts miljon), bostadsbidrag till varenda trebarnsmor som tog sig till vårt land och uttalade det magiska ordet ”flykting” så reagerade många över de höga ersättningarna på över 21.800 kronor i månaden skattefritt, men inom moderaterna hände inget. Reaktionen uteblev trots att Runesson poängterade att en motsvarande svensk barnfamilj fick betydligt mindre i ersättning ur våra trygghetssystem – stödet stannade vid 13.100 kronor i månaden.

I stället för förståelse och omsorg över utsatta i vårt eget land kom Fredrik Reinfeldt med sina krav på mer invandring, en ny giv med krav på att öppna svenska folkets plånböcker ytterligare, en tredje väg i vädjan om ett varmt hjärta utan tal om vikten av förpliktelser, utan krav på motprestation, en enkelriktad ”kärleksförklaring”.

Varför kommer dessa krav från Moderaterna idag? Strategin är att undvika fortsatt väljarflykt till Sverigedemokraterna, men också att vinna tillbaka de väljare som redan gått över till den sanna oppositionen.

Det är en viktig signal i sann ”decemberanda” att Moderaterna inte fokuserar på de väljare som förloras till Centern. Moderaterna sätter sin tillit till väljarna förmodade brist på långtidsminne, att de endast ser förslaget att delvis dra ner ersättningarna till något längre nivåer och att detta är fullt tillräckligt. De hoppas att väljarna inte ser att förslaget inte löser problemets kärna – den fortsatta tillväxten av asylindustrin bland annat genom en otidsenlig asylrätt.

För mig är det tydligt att förslaget kommer nu, efter decennier av massinvandring, för att välfärden riskerar att urholkas för alla. Jag retar mig på att tryggheten för de som byggt landet, för alla de i vårt land som är födda på livets skuggsida (fattigpensionärer, funktionshindrade, ensamstående föräldrar med rötter i Sverige) ska stå tillbaka för att moderaterna et consortes inte tagit ansvar för vårt land i tid.

För mig finns ett uppdämt behov av rättvisa mellan de som har plikt som riktmärke och de som har sin egen rätt på andras bekostnad som enda alternativ. Moderaterna har länge tärt på sitt förtroendekapital och kommer aldrig vinna min sympati. Heja Sverigedemokraterna!