Under det nordiska toppmötet i Norge samarbetade Stefan Löfven med uppstickarpartier utan problem. På hemmaplan vägrar däremot Stefan Löfven att prata med Sverigedemokraterna, som dock också fördjupar nordiska samarbetet.

Statsministern uttalar sig för utökat samarbetet mellan de nordiska regeringarna, trots att Fremskrittspartiet och Sannfinländarna ingår i regeringarna och Dansk Folkeparti är regeringens viktiga stödparti.

– Det är ju länder som samarbetar med länder, det är inte partier som samarbetar med partier, säger statsministern till Expressens Niklas Svensson.

När Löfven får frågan om det inte är problematiskt att uppstickarpartier sitter i Norges respektive Finlands regeringar blir stämningen irriterad.

– Våra länder har haft ett samarbete under lång, lång tid, och vi kommer fortsätta ha det. Vi byter liksom inte uppfattning om det samarbetet beroende på vilka regeringar som sitter i vilket land. Det tycker jag nog är en väldigt märklig koppling, säger Löfven, och betonar att han inte är i Norge som partiordförande utan som statsminister.

Till Expressen säger Jimmie Åkesson att Sverigedemokraterna sedan länge har goda relationer med Dansk Folkeparti och att han nyligen träffade deras partiledare Kristian Thulesen Dahl.

– Det är naturligtvis viktigt att vi och våra nordiska systerpartier kan utgöra en demokratisk motkraft mot överstatligheten och i stället fokusera på samarbete mellan våra enskilda länder, säger Jimmie Åkesson.

Visst är det intressant att statsminister Löfven lägger så stor vikt vid att partier figurerar på regeringsnivå. Det är en tydlig signal till Sverigedemokraterna. När man tar plats i regeringen eller i organiserade former ingår i regeringsunderlaget blir man rumsren i Socialdemokratins ögon. Och förmodligen också för alla andra makteliter i samhället.

Det är skrattretande att partier som säger sig vara folkliga lägger så stor vikt vid vilka poster och positioner man har i relation till regeringsmakten.

Men detta synsätt är bara att lägga på minnet. Snart nog kan också SD vara där.