Veterandagen 29 maj firas idag. Den syftar till att hedra dem som deltagit i militära operationer och att högtidlighålla minnet av skadade och stupade.

Veterandagen har statsceremoniell status sedan några år, vilket garanterar att den regelbundet firas på samma datum varje år. Från nästa år kommer veterandagens status att höjas. Då blir den allmän flaggdag och ger därmed ett tydligt erkännande för veteranerna, att deras insatser uppmärksammas och uppskattas.

Inte minst genom utlandsuppdrag har svensk civil och militär personal agerat för att skapa eller bevara fred runt om i världen. Över 100.000 svenskar har gjort utlandstjänst.

Förslaget att göra veteranernas dag till allmän flaggdag har suttit långt inne. Under vårens riksdagsarbete i konstitutionsutskottet avvisade S och C förslaget, men sedan C svängt i sista stund vacklade också S om att avvisa att göra veterandagen till allmän flaggdag. Riksdagen återförvisade ärendet till utskottet i mars (länk). Därefter har regeringen fattat beslut om att från nästa år göra veterandagen till allmän flaggdag.

I Stockholm hedras svenska veteraner vid det nationella veteranmonumentet Restare utanför Sjöhistoriska museet på Djurgården i dag. Det offentliga programmet börjar kl 11 (länk).