ENSAMKOMMANDE. Det som många kritiker sagt i åratal och fått löpa gatlopp och stigmatiserats för är nu bevisat. 76 procent av de ensamkommande barnen som testats av Medicinalverket bedöms vara över 18 år. Ännu en fråga där Sverigedemokraterna och alternativ media haft rätt. Nu kräver SD handling – obligatoriska ålderstester.

Rättsmedicinalverket har hittills tagit emot ungefär 4 200 beställningar från Migrationsverket om medicinska åldersbestämningar, och nu är alltså de första 581 utlåtandena klara, skriver Rättsmedicinalverket.

I 442 av de nu färdiga ärendena bedömer Rättsmedicinalverket att resultatet ”talar för att den undersökta är 18 år eller äldre”. I fem ärenden talar undersökningen ”möjligen” för att den undersökta är 18 år eller äldre. I 134 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att undersökningen ”möjligen talar för att den undersökta är under 18”.

Frivillig
Som underlag för den frivilliga medicinska åldersbedömningen görs en röntgenundersökning av visdomständerna och en magnetkameraundersökning av knäleden. Åldersbedömningarna görs när Migrationsverket bedömer att asylsökande ensamkommande barns ålder är oklar. Det kan alltså vara fler som är över 18 år.

Gigantisk skandal
Ensamkommandebedrägeriet är en gigantisk skandal för Sverige. Så mycket pengar, så mycket lidande. I perioder har i vissa fall dygnskostnaden uppgått till 16 000 kronor per ensamkommande. Dysfunktionella svenska regeringar och beslutsfattare har vägrat ta till sig det som varit uppenbart för många vanliga människor, utländsk media, personal som arbetat med de ensamkommande – alla har de sett, men etablissemanget och medier har tittat åt ett annat håll och stigmatiserat dem som påtalat det uppenbara.

Undanträngda
En hel generation “17-åringar” från Mellanöstern och Afrika har kommit till Sverige på grund av pull-effekterna av dels öppna dörrar-politiken, dels myndigheternas hanterande av åldersfrågan. De svenska ungdomarna blir i en hel årskull undanträngda. Flickor och kvinnor men även pojkar får kännbara konsekvenser av den stora gruppen unga pojkar och män som enbart 2015 uppgick till 35 000 registrerade. Enligt uppgift kom många fler som gick direkt under jorden.

Polisen har slagit fast att majoriteten av sexbrotten på festivalerna förra året begicks av ensamkommande. Vid grova brott som våldtäkt finns fall där förövarna undgått kännbar påföljd genom att ha uppgett lägre ålder. Flera forskare har påtalat hur problematiskt ett samhälle blir med en stor obalans mellan könen, och med ett manligt överskott.

Marockanska gatubarn
Även uppgifter från gränspolisen visar att den marockanska gruppen asylsökande män ofta ljuger om sin ålder, uppger Svd. Falska identiteter är ett stort problem. Av 77 personer som kontrollerats mot fingeravtryck hade 65 uppgett felaktiga uppgifter. Av 50 som uppgett av de var minderåriga var bara två under 18 år. Detta kunde verifieras med hjälp av fingeravtryck från marockanska myndigheter.

Så vad händer nu?
Sverigedemokraterna har i uttalanden krävt handling.

– Vi har länge påtalat behovet av obligatoriska medicinska ålderstester för ensamkommande, säger SDs partiledare Jimmie Åkesson.

Paula Bieler (SD) kräver återkallade uppehållstillstånd.

– För att återta kontrollen och börja reda upp den oreda andra partier ställt till vill Sverigedemokraterna att alla som sedan dess (2011) fått uppehållstillstånd på grund av att de sagt sig vara barn ska ålderstestas. Visar det sig att de farit med osanning ska uppehållstillstånden rivas upp. Regler fyller bara sin funktion om de följs.

Andra reaktioner handlar om hur mycket bedrägeriet har kostat svenska skattebetalare.

Exempelvis skriver Darko Crncevic på twitter: