TERRORISM. De politiska partierna har träffats för samtal om terrorism i dag. Men utan Sverigedemokraterna – som konstant driver en politik för att motverka terrorn. De är inte inbjudna.

Efter terrordådet i Stockholm den 7 mars fick många politiker plötsligt fart. Dittills hade såväl regering som opposition – förutom SD – tagit lätt på att så många ”papperslösa” lever i ett skuggsamhälle. Efter terrordådet inser man plötsligt att många kan vara islamistiska terrorister och nu är alla partier eniga om att lagstiftningen och åtgärderna bör skärpas.

Lyssnar inte på SD
Samtidigt lyssnar man inte alls på Sverigedemokraterna, som idag representerar en stor grupp medborgare som landets andra största parti i mätningar. Svenska folkets vilja trampas på i en av nutidens mest brännande fråga, som handlar om rikets och medborgarnas säkerhet.

Adam Marttinen (SD) rättspolitisk talesperson, påminde om de åtgärder med kopplingar till terrorbekämpning som SD har föreslagit, men som ingen av de andra partierna nappat på.

– Det är anmärkningsvärt att inget annat parti ser uppenbara risker med att låta personer som exempelvis utgör terrorhot att vistats fritt i vårt samhälle under väldigt milda restriktioner.

Det säger han under torsdagens riksdagsdebatt om motionsbetänkandet för polisfrågor och menar att SD har som enda enskilt parti krävt kontroll på vilka utlänningar som befinner sig i Sverige.

– Flera personer som blivit dömda för terrorbrott till fängelse och utvisning som inte gått att verkställa har istället fått tillfälliga uppehållstillstånd och anmälningsplikt till polisen. I övrigt vistats de fritt i vårt land.

Hållas i förvar
Han poängterar att SD även vill att utvisningar av den här typen alltid ska gälla på livstid. Samt att Säpo ska äga beslutsrätten istället för Migrationsverket. Om det finns hinder för att inte kunna utvisas ska dessa personer hållas i förvar.

– Säpo måste ha större möjlighet att utreda om asylsökande utgör ett hot mot Sverige och ha rätt att registrera personer som exempelvis sympatiserar med IS.

Föreslagit kriminalisering
– Vi vill ge Säpo större möjlighet att göra inre utlänningskontroller, något som minskat kraftigt under den rödgröna regeringen.

SD har även föreslagit kriminalisering av just samröre med terrororganisationer redan 2015.

Kriminalisera samröre
De förslag som framfördes idag mellan regeringspartierna och oppositionen, utom V, var som väntat just att kriminalisera samröre med terrororganisationer. Det är lagstiftning som exempelvis Norge haft på plats i flera år. En utredning ska tillsättas om detta. Man vill även ha bättre samarbete mellan myndigheter och föreslår en uppluckrad sekretess mellan Polisen, Säpo och Migrationsverket. Båda förslagen stöds av de borgerliga.

Fotboja
Miljöpartiets förslag om fotboja har redan diskuterats hett. Det föreslås som ett sätt att hålla koll på de fall som ska utvisas men som inte kunnat verkställas. Andra har avfärdat det som verklighetsfrånvänt, då fotbojan lätt kan klippas av och är tänkt för en dömd person som samarbetar. Inrikesminister Anders Ygeman (S) tror en ny uppgörelse är på plats inom en månad.

Som en nål i en höstack
Problemet med att utvisningar inte verkställs och att så många lever illegalt under myndigheternas radar har seglat upp till en stor fråga. Gränspolisen har för närvarande nästan 18 000 ärenden från Migrationsverket att avvisa, och av dessa är 12 222 avvikna, säger Patrik Engström chef för nationella gränspolissektionen.

– Det är som att leta efter en nål i en höstack, säger Patrik Engström i SVTs Agenda (länk).

12 000 blir 60 000 utvisningsärenden
– Tittar vi historiskt är det naturligtvis extremt osannolikt att de här 12.500 personerna kommer att lämna Sverige.

Polisen kommer de närmaste åren  att få mellan 40 000 och 60 000 ärenden överlämnade till sig.

– Två tredjedelar av dem kommer att vara avvikna, säger Patrik Engström.

Till dessa officiella ärenden kommer också det okända antal som aldrig har sökt asyl och som befinner sig under myndigheternas radar. Vissa bedömare menar att det kan röra sig om 100 000-tals människor, varav många arbetar och lever under slavliknande förhållanden.

Inte ansvarsutkrävande
Fortfarande hörs inte några krav på att utkräva ansvar för att terrordådet kunde ske. Den enda ledande politiker som har krävt det är SDs partiledare Jimmie Åkesson. På fredag kommer en debatt att ske i riksdagen om terrordådet, som Sverigedemokraterna har tagit initiativet till.