STORBRITANNIEN. Säkerhetspolisen bedömer Sveriges nationella terrorhotnivå som en trea på en femgradig skala. Men Storbritannien gör en annan bedömning. Sedan terrorattacken i Stockholm den 7 april ser brittiska myndigheter ytterligare ett terrordåd i Sverige som ”högst sannolikt”.

Storbritanniens har skärpt sin bedömning av terrorhotet i Sverige. På utrikesdepartementets sida med reseinformation om Sverige råder man till uppmärksamhet som brittisk medborgare. Situationen har omvärderats från att det finns ett ”generellt hot” om terrorism till att ett nytt terrordåd anses vara ”högst sannolikt”. ”Attacker kan vara urskillningslösa och inkludera platser besökta av utlänningar”, skriver myndigheten.

Från svenska myndigheter har terrorhotnivån inte förändrats efter attacken i Stockholm och kvarstår som en trea på en femgradig skala. Det innebär ett förhöjt hot och innefattar att ett attentat kan ske.

I Sverige bedöms terrorhotnivån av Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) som är ett permanent samarbete mellan Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Det är Säkerhetspolischefen Anders Thornberg som ytterst beslutar om en förändrad terrorhotnivå.

Storbritannien om terrorhotet i Sverige

Storbritannien uppmärksammar sina medborgare på att ett terrordåd i Sverige är ”högst sannolikt”. Faksimil: gov.uk

 

Fakta

Terrorhotnivån har fem steg:

  • 1. Inget hot
  • 2. Lågt hot
  • 3. Förhöjt hot (Aktuell nivå 2017-04-16)
  • 4. Högt hot
  • 5. Mycket högt hot

    Källa: Säkerhetspolisen