Utåt mot svenska folket håller Socialdemokraternas ordförande en hård ton efter terrordådet. Men den som följde partikongressens diskussion efter hans tal kunde höra hur talare efter talare förespråkade en återgång till öppna gränser. Budskap som fick starka applåder.

Socialdemokraterna är djupt splittrade. Statsministern stod i sitt tal för en restriktiv migrationspolitik på flera områden. Han står fast vid de skärpningar som infördes hösten 2015. Dessutom poängterade han andra åtgärder som brukar kallas högerpolitik.

”Vi har ökat Säpos resurser, slagit ned mot missbruket av svenska pass, och infört särskilt straffansvar för terrorismresor och mottagande av terrorismutbildning … Vi ska jaga dessa mördare med den samlade kraften av den svenska demokratin … Och den som attackerar blåljuspersonal, om det så är polis, brandkår eller ambulans, ska få ett hårt och kännbart straff. Ingen ska attackera samhällets hjältar och komma undan med det! Gängledare ska inte sitta i lyxbilar – de ska sitta i fängelse.”

Men denna ton var som bortblåst från kongresshallen så fort Stefan Löfven lämnat lokalen. Under hela eftermiddagen framförde ombuden motsatt budskap. I stort sett alla förespråkade en återgång till permanenta uppehållstillstånd istället för tillfälliga. Man argumenterade för att det ska bli enklare att söka asyl. Stödet för att öka och förenkla anhöriginvandring var starkt.

– Jag är glad att partistyrelsen nu lyfter fram det principiellt värdefulla i permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening, sa Ulf Bjereld, ordförande för Tro och solidaritethan.

Också SSU, S-kvinnorna och HBT-sossarna betonade att Socialdemokratiska kongressen nu slår fast principiella ställningstaganden i partiets riktlinjer. De innebär att partiet uttalar att det är ”bra” med familjeåterförening, även om man inte just nu kan öppna gränserna. Den tillfälliga lagen om tillfälliga uppehållstillstånd ska inte vara kvar längre än nödvändigt, skriver partistyrelsen.

Samtidigt säger partistyrelsen att det är viktigt att verka för ”fler lagliga vägar för människor i behov av skydd”. Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ”ökar tryggheten och främjar en bra etablering”. Partiet kommer i EU att ”arbeta för en förbättring i dessa avseenden”.

Dessa budskap ger ett helt annat intryck än statsministerns tal. Socialdemokraterna vill återgå till öppna gränser, så fort man vågar. Det enda som hindrar dem är rädslan att förlora fler väljare.

Den partifolkets rädsla är befogad. En färsk mätning från Ipsos (länk) som publiceras idag visar att bara en liten minoritet på 18 procent av socialdemokratiska väljare står bakom den migrationspolitik som kongressen ”principiellt” lagt fast om att vilja ha öppnare gränser. 37 procent av S-väljarna vill strama åt ytterligare och ungefär lika många anser att dagens regler är lagom.

Dessa dubbla tungor bör väljarna ha i minnet inför riksdagsvalet. Vad är det som säger att inte S går tillbaka till öppna gränser så fort valet är avklarat? Det är det man intensivt önskar göra. De väljare som vill ha fortsatt restriktiv migrationspolitik kanske borde rösta på ett parti som står stadigt och inte är splittrat i dessa frågor.