SKOLKRISEN. Skolkommissionen öppnar för att lotta elever till populära skolor och låta elever åka till skolor för att minska segregationen. Man vill också lägga mer pengar i problemområdena.

– Förslaget är fullkomligt vansinnigt, säger Stefan Jacobsson (SD).

Skolkommissionen tillsattes 2015 efter de alarmerande Pisa-resultaten 2012 där elevernas resultat hade rasat. Idag lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande med förslag som ska minska skolsegregationen. Ett kontroversiellt förslag är att öppna för lottning när antalet sökande är fler än antalet platser. Lottning skulle kunna användas i skolor där elevsammansättningen inte anses vara tillräckligt blandad. Kommissionen föreslår att man avskaffar kötid som urvalskriterier för friskolor i fall då det finns fler sökande elever än skolplatser. Den föreslår även ett obligatoriskt skolval till förskola och grundskola. Ett annat förslag är sex miljarder kronor i statliga pengar som ska fördelas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund och ska till exempel kunna användas till att minska klasstorlekar, öka lärartätheten eller stärka kompetensutvecklingen.

Inga konkreta åtgärder
Förslaget om lottning har väckt uppmärksamhet och kritik, bland annat från Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Stefan Jakobsson tycker att Skolkommissionen visserligen har lyckats sätta fingret på problemen i det svenska skolsystemet men att det är tydligt att man inte vågar göra en ordentlig åtgärdsplan med konkreta åtgärder. Han är kritisk till förslagen att tvinga alla till ett aktivt skolval och att närhetsprincipen tas bort. Samt till lottningen.

– Som det familjeparti vi är menar vi att förslaget är fullkomligt vansinnigt. Att skötsamma flerbarnsfamiljer skall drabbas negativt till fördel för de som inte brytt sig om sina barns skolgång är inte rimligt, skriver Stefan Jacobsson i ett pressmeddelande.

Sverigedemokraterna vill ha en ordentlig karriärstege och har sedan tidigare lagt politiska förslag för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever.

– De flerbarnsfamiljer som inte vill hämta sina barn på olika skolor, och som vill att barnen skall kunna gå hem från skolan själva, vet numera vilket parti de skall lägga sin röst på.

Våldsspiral och lärarbrist
Samtiden har upprepade gånger skrivit om situationen i skolan som urartat med våld, stängningar av skola av säkerhetsskäl, samt lärare som upplever dödshot och trakasserier och sjukskriver sig. Idag saknas också tusentals lärare och många skolor levererar inte resultat. Hittills har det lagts mycket resurser, men med få resultat. Skolans negativa spiral fortsätter, till priset av att barn som upplever en otrygg skola och inte får den undervisning de borde ha.

Medelklassföräldrar flyttar ofta till de områden där de vet att det finns en fungerande skola till deras barn. Har man som förälder betalat dyra pengar för en bostad i ett sådant område är det svårt att tro att man skulle acceptera att barnet blir tvingad att åka buss till en skola i Rinkeby.

Betänkandet ska nu ut på remiss.