Nu har avtal tecknats om ytterligare kollektivtrafiksatsningar på 30 miljarder och mer än 100.000 nya bostäder i Stockholmsregionen fram till år 2035. Staten ska stå för 16 miljarder kronor, som dock i huvudsak ska hämtas från biltullarna.

En ny tunnelbanesträckning ska byggas från Älvsjö, söder om city, till Fridhemsplan (12,6 miljarder kr). Roslagsbanan från norra delen av länet ska förlängas till Centralstationen i tunnel (7,1 miljarder kr). En ny spårväg ska byggas sydöst om city från Älvsjö via Kungens kurva till Flemingsberg (4,2 miljarder kr).

Kommunerna har för att erhålla statliga medel i avtalet lovat bygga mer än 100.000 nya bostäder.

Satsningar på kollektivtrafik i huvudstaden är eftersatta. Den senaste nybyggda tunnelbanestationen invigdes 1994. Befolkningstillväxten har varit stor därefter, men infrastrukturen har inte följt med. Till stor del kan eftersläpningen förklaras av tidigare politiska låsningar om inriktningen på trafikutbyggnader: vägar eller kollektivtrafik?

Även om biltullar, eller trängselavgifter som de kallas officiellt, avvisades i folkomröstning 2006 av länsborna (med 52 procent för nej, 48 procent för ja) infördes avgiften. Detta eftersom det med den nya finansieringen var möjligt att uppnå en politisk kompromiss om både vägutbyggnader och kollektivtrafik.

*

Se mer: Sverigeförhandlingens hemsida.