VÅRBUDGET. Totalt handlar vårbudgeten från regeringen om ökade kostnader för 2017 om 6,5 miljarder kronor. Stora delar går till migrationens effekter. Och till klimatfrågan. Polisen kommer i skuggan jämfört med andra satsningar.

Det är tydligt att regeringens minsta parti har fått en ”muta” i form av den största procentuella förändringen av statsbudgeten för innevarande år. Budgetposten ”1:17 Klimatinvesteringar” ökar från 700 mkr till hela 1,2 miljarder kronor för 2017. Det betyder ett påslag på hela 71 procent. Så mycket ökar ingen annan budgetpost.

Den andra och tredje största procentuella ökningen har med migrationsströmmen att göra. Det är kostnader för biträden och tolkar i domstolar, både i brottmål och i migrationsdomstolar där fråga om uppehållstillstånd avgörs. Dessa poster ökar med 48 procent respektive 28 procent under innevarande år.

Även andra budgetförstärkningar kan ha med migrationsvågen att göra, när det gäller statens tillskjutna medel till skola och sjukvård.

Också biståndet ökar stort sett till beloppen, nära 1,3 miljarder kronor.

När vårbudgeten renodlas som vi här gjort visar det sig att tillskottet till polisen relativt marginellt, framförallt procentuellt men också sett till belopp om man tar hänsyn till vilken uppmärksamhet beloppet fått i medierna.

Största budgetökningar 2017
Klimatinvesteringar +500 mkr (+71 procent)
Rättsliga biträden/tolkar i migrationsdomstolar +190 mkr (+48 procent)
Rättsliga biträden/tolkar i brottmål +650 mkr (+28 procent)
Utveckling av skolväsendet +642 mkr (+22 procent)
Statsbidrag till sjukvård +500 mkr (+18 procent)
Internationell samverkan +105 mkr (+5 procent)
Internationellt bistånd +1296 mkr (+4 procent)
Läkemedelsförmåner +1103 mkr (+4 procent)
Polismyndigheten +700 mkr (+3 procent)
Försvarsmakten +485 mkr (+1 procent)

Källa: Regeringskansliet. Se tabell (pdf)