Har Socialdemokratin slutgiltigt övergivit den svenska arbetarklassen? När S-kongressen börjar senare i veckan kommer jag att lyssna efter hur ofta partiet sätter migranter före svenska medborgare.

I samhällsdebatten läggs allt fokus på migranter. Utbildningsminister Gustav Fridolin vill ge migranter företräde till populära skolor. Svenska elever ska stå tillbaka. Det är viktigare att ge migranterna allt, utan att kräva något. Att nyanlända inte är medborgare, att de aldrig gjort något för Sverige, spelar ingen roll. Den som ställer krav är ju rasist!

I Svenska Dagbladet idag säger det socialdemokratiska ungdomsförbundet inte ett ord om svenska ungdomar, utan ägnar allt utrymme till att predika hur viktigt det är att partikongressen gör Sverige till en ”stormakt inom flyktingpolitiken”. Man vill rulla tillbaka de mediokra begränsningar som gjorts.

”Tillfälliga uppehållstillstånd och strama regler för familjeåterförening är inhumant då det försätter människor som flytt för sina liv i en enorm otrygghet”, skriver SSU-ordförande Philip Botström.

Hur många miljoner nyanlända SSU vill ta emot framgår inte, men om Sverige återgår till de öppna dörrarnas politik och börjar bevilja uppehållstillstånd på ambassader i Mellanöstern och Afrika finns ingen övre gräns för hur många som kan komma.

Svenska folket får maka på sig. Ungdomar som vuxit upp i landet kan inte räkna med att flytta hemifrån. Om Socialdemokratin vill bli flyktingstormakt krävs att alla lägenheter framöver reserveras för nyanlända. De får all hjälp att ordna bostad genom regeringens krav och kommunernas verkställande, ett stöd ingen svensk medborgare någonsin fått. Kommer S att besluta att kommuner med skattemedel ska börja köpa bostadsrätter och bjuda över alla privata köpare, och sedan ställa dessa lägenheter till nyanländas förfogande? Och sedan betala hyran för dessa?

Kräver inte målet om att göra landet till flyktingstormakt att etniska svenskar blir till andra klassens invånare som ska betala skatt, men att resurserna sedan används för tillgodose ett drägligt boende, uppehälle, utbildning och välfärd för nyanlända?

Att norrländska kvinnor numera får föda barn i vägrenen kanske bara är en lite föraning om den socialdemokratiska stormaktspolitiken. Att andelen fattigpensionärer ökar i Sverige, medan den minskar i länder med restriktiv invandringspolitik är inte heller någon slump.

Skattemedlen måste prioriteras. Varje krona som satsas på den gamla befolkningen, är bortkastad. Iallafall om målet är att bli flyktingstormakt.

Hur långt är Socialdemokratin beredd att överge dem som inte är ”rasifierade”, inte kan stoltsera med att vara utlandsfödd eller åtminstone utlandsfödda föräldrar (utan bara föräldrar födda i någon fånig svensk ort), inte kan uppvisa svart hår och god tillgång på pigment, utan är skrattretande vita?

Är denna ledare en svartmålning? Jag hoppas det, men jag tror tyvärr den kommer att visa sig befogad.