Ordväxling mellan Oscar Sjöstedt (SD) och Emil Källström (C) i riksdagens budgetdebatt var talande för hur majoriteten flyr verklighetens konsekvenser av stor migration.

Under riksdagens ekonomiska debatt igår blev frågan om och varför en ny underklass växer fram i landet en av de mest laddade. Inte därför att någon var för och andra emot utvecklingen, utan därför att riksdagsmajoriteten förnekar att öppna gränser och migration per automatik innebär att en underklass tillåts växer fram.

Liberalernas företrädare Mats Persson summerade utvecklingen och framförde den officiella synen på att man inte önskar att en underklass etableras i det svenska samhället.

MATS PERSSON (L): Det växer fram en ny underklass i Sverige. De långsiktiga effekterna och konsekvenserna av denna underklass kommer inte att bli mindre i ljuset av att många nyanlända med kort utbildning i vårt land nu ska komma in på den svenska arbetsmarknaden.

– Om vi inte gör någonting åt det faktum att vi i dag ser en sysslolöshet och ett bidragsberoende kommer det att skapa ett samhälle med väldiga spänningar, där klyftan mellan den som har och den som inte har kommer att öka. Spänningarna mellan den som har ett arbete och den som inte har ett arbete kommer att öka, och solidariteten och tilliten i vårt samhälle riskerar att få sig en rejäl törn. Jag vill inte ha ett sådant samhälle, avslutade Persson.

I riksdagsdebatten försökte Oscar Sjöstedt (SD) få Emil Källström (C) att erkänna att stor migration innebär vissa ofrånkomliga och negativa effekter för välfärden. Följande ordväxling var intressant.

OSCAR SJÖSTEDT (SD): I Migrationsverkets senaste rapport prognostiseras att antalet anhöriginvandrare till Sverige kommer att uppgå till drygt 300.000 individer fram till 2020 … Vi är helt enkelt inte överens i frågan om det ska vara en restriktiv och sverigedemokratisk invandringspolitik eller om det ska vara en liberal och centerpartistisk invandringspolitik.

– Men jag inbillar mig någonstans att vi är överens om att oavsett vilken linje som kommer att gälla finns det inget egenvärde i att politiken ska kosta så mycket pengar som möjligt. Är Centerpartiet berett att gå fram med förslag på reformer som på något sätt begränsar icke-medborgares rätt till och tillgång till den skattefinansierade offentliga välfärden? Om ja, hur? Om nej, hur tänker man klara finansieringen?

EMIL KÄLLSTRÖM (C): Vi har presenterat en lång rad förslag på hur migrations- och integrationspolitiken kan bli billigare. Det har bäring på föräldraförsäkring, pensioner, hur dyr och dålig dagens integrationspolitik är eller hur lång tid det tar innan man kan ta ett jobb.

OSCAR SJÖSTEDT (SD): Ska jag tolka det som att föräldrapenning, arbetslöshetsförsäkring och tillgång till sjukvård i största allmänhet ska bli mer eller mindre exklusiv för dem som är medborgare i landet visavi dem som inte är det?
Kan man tänka sig att det finns en risk – det är kanske till och med poängen – att det skapas en socioekonomiskt tydlig undergrupp i samhället? Förstår man vilka konsekvenser det medför? Är man verkligen beredd att ta de konsekvenserna av den politik som följer i tangentens riktning?

EMIL KÄLLSTRÖM (C): Det här är grundproblemet med Sverigedemokraternas retorik. Först kostar integrationen för mycket pengar. Då löses problemen med hjälp av smartare system. Då finns det problem med det också! Det är så tydligt att varje gång en sverigedemokrat resonerar om denna fråga leder slutledningsförmågan alltid fram till stängda gränser. Så ser inte Centerpartiet och jag på hur en modern öppen ekonomi fungerar. Öppenhet på ett klokt sätt, öppenhet utan alltför dyra och dåliga system, är en styrka.

– Det svenska välfärdsbygget grundas i en försäkringstanke, vilken man kvalificerar sig in i genom arbete. Den grundtanken har man i alltför hög utsträckning kommit bort från. Vi vill komma tillbaka till den, avslutade Källström.

Men försäkringslösningen kräver att man först arbetar och sedan erhåller rätt till välfärden, enligt den gamla devisen ”gör din plikt, kräv din rätt”. Migranter har i liten utsträckning skaffat sig arbete så att man kvalificerar sig för sjukförsäkring, föräldraförsäkring, a-kassa med flera. Sverige är bland de sämsta i västvärlden på att få migranter i arbete. Efter sju år i Sverige har enligt SCB bara var fjärde utomeuropeiske migrant kommit i arbete.

Det leder ofrånkomligen till att en underklass i välfärdslandet skapas. Antingen i en bidragsberoende och social underklass i socialdemokratisk tappning, eller i låglönejobb som resulterar i en ekonomisk underklass i centerpartistisk tappning.

Men detta förnekar de ansvariga bestämt. Men verkligheten ljuger inte. Det är nästan som att det blivit en naturlag att enbart Sverigedemokraterna ser verkligheten som den är.

*

Se mer: Riksdagens protokoll.