Har vi i vårt samhälle åsidosatt den moraliska karaktärsfostran som något passerat och gammaldags? Jag tror att kärnan i Sverigedemokraternas framgång ligger i en uppriktighet i debatt och politik, ett krav på verklig förnyelse och krafttag, en ny giv.

Nästan bara Sverigedemokraterna oroas för vårt (uppenbarligen) allt sämre försvar med ständiga nedbantningar till följd av ökade lönekostnader och bristande resurser. Det finns ingen övergripande plan för det svenska försvaret, i stället har vi ett antal delplaner som man gång på gång går in och skär i.

Det är emellertid glädjande att de borgerliga partierna närmar sig SD:s försvarsvänliga falang.

Det finns också en möjlighet att komma överens om att narkotikalagstiftningen snarast skall skärpas och att lagen måste stadga fängelsestraff för narkotikamissbrukare och inte bara narkotikalangare. Under 1980-talet blev jag övertygad av framlidne professor Nils Bejeroths (socialläkare) långvariga plädering för att bestraffa också knarkmissbrukarna, om vi skall få bukt med knarkeländet.

Men då är det också viktigt att fängelsestraffen blir effektiva och maximalt leder till önskat resultat och inte tvärtom skapar alltfler knarkmissbrukare och kriminella. En första markering måste bli en avvisning av de missbrukare från Afghanistan som fritt fått ta sig till Sverige av världens mest ansvarslösa politiker.

Alla partier säger sig vara miljövänner, men ändå blir larmrapporterna alltfler om miljöförstöring. Alla partier bör ställas mot väggen och uppge konkret vilka åtgärder som skall vidtas och i vad mån förebyggande åtgärder här får inkräkta även på miljöfarlig industri och arbetstillfällen för en radikalt förbättrad miljö.

För Sverigedemokraterna är det viktigt att göra sin miljöpolitik känd – nedsmutsning av våra världshav är en profilfråga som partiet borde gå fram med som prioriterat.

Sverigedemokraterna vill ge bättre ersättning åt brottsoffren, vilket är välkommet. Men inför valet nästa år kommer det bli viktigt för väljarna att veta vad partiet konkret vill göra för att vända trenden och väsentligen hejda våldsbrott och ekonomisk brottslighet (inte bara mot staten utan även mot privatpersoner), som delvis har att göra med knarkmissbruk (knarkarna är i desperat behov av likvida medel för att köpa sitt knark) men delvis också har att göra med bristande respekt för liv och egendom, med inställningen att brott trots allt lönar sig.

I samband därmed inställer sig den stora frågan: Varför har det blivit så här att alla slags brott ökat i välfärdssamhället, där verklig fattigdom och svår nöd avskaffats genom välfärdssamhällets skyddsnät?

Är det något radikalt fel i samhällsutvecklingen som alla äldre riksdagspartier bär ansvar för och som kräver en radikal och genomgripande samhällsförändring?

Har vi i vårt samhälle åsidosatt den moraliska karaktärsfostran som något passerat och gammaldags reaktionärt? Jag tror att kärnan i Sverigedemokraternas framgång ligger i en uppriktighet i debatt och politik, ett krav på verklig förnyelse och krafttag, en ny giv.