MALMÖ. Samtiden kan nu avslöja att Malmö stads ledning kallat till krismöte med anledning av den akuta boendesituationen. Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) inväntar svar från regeringen om utspelet att hindra Migrationsverkets anvisningar. I kombination med att bostadsrätter inte längre ska köpas in för nyanlända, blir situationen ohållbar.

Socialdemokraterna i Malmö gjorde nyligen ytterligare ett utspel. Det gällde frågan om kommunen ska köpa bostadsrätter till nyanlända. De anser nu att priserna kan pressas upp på bostadsmarknaden, något både Liberalerna och Sverigedemokraterna påpekade redan innan beslutet klubbades igenom. Bostäderna har använts för att kunna ta emot de 408 personer som är anvisade till kommunen under 2017. Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) skickade i dagarna ett brev till regeringen att de ska undanta Malmö från att anvisas fler flyktingar. Men än gäller lagen även för Malmö.

Enligt vad Samtiden erfar kommer flera högt uppsatta tjänstemän samlas för att diskutera hur staden ska hantera situationen. De som uppges delta är bland andra stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh och tjänstemän från fastighetskontoret. De kommer bland annat prata om alternativa lösningar till bostadsrättsinköp.

Förslaget från Socialdemokraterna är inte ett flyktingstopp som flera medier har rapporterat utan gäller endast de 408 personer som blivit anvisade till kommunen av regeringen. Övriga flyktingar kan fortfarande bosätta sig i staden enligt lagen om eget boende (EBO-lagen). Anvisningslagen påverkar endast asylsökande.