Nu avslöjas mer om hur Sveriges Förenade Muslimer ser på kvinnors roll i samhället. Den skattefinansierade föreningen förklarar i föreläsningen ”riktlinjer för beblandning i väst” att kvinnor inte ska prata med andra om det inte behövs.

Kvinnor ska överhuvudtaget inte lämna bostaden om det inte är för ett tydligt syfte. Om så ska ske måste en rad villkor uppfyllas, förklaras i föreningens utbildning som filmats och publiceras av Aftonbladet (länk).

– Hon ska inte gå ut utan tillåtelse från sin man, säger föreläsaren sheikh Muhammad al-Shahrani. Och om kvinnan får tillstånd att lämna bostaden ska hon vara helt täckt med kläder, inte använda parfym och inte dra till sig uppmärksamhet genom att prata och skoja.

Detta budskap kan framföras tack vare statliga bidrag.

Som Samtiden tidigare rapporterat (länk) är Sveriges Förenade Muslimer skattefinansierade av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mucf. Föreningens rätt att få bidrag granskas dock sedan uppgifter om koppling till islamistisk extremism framkommit. Men än går skattemedel till verksamheten.