KÖNSSEGREGERING. Flickor hänvisas längst bak i bussen, pojkarna sitter fram. Detta är Sverige 2017, med en feministisk regering. Det visar TV4 i en granskning ikväll av den muslimska friskolan Al-Azhar i Vällingby. Fast uppgifterna om friskolans könssegregering är inte alls nya.

Kalla Faktaredaktionens dolda filminspelning visar småflickor med slöja som hänvisas till den bakre dörren på bussen medan pojkarna går på i fram på skolskjutsen mellan skolan och Tensta-Rinkeby.

Devin Rexvid, expert på hederkultur och fil dr i socialt arbete, drar paralleller till hur svarta behandlades i Alabama i USA på 50-talet. Svarta tvingades sitta åtskilda längst bak i bussen medan vita satt fram.

– Där var det hudfärg, här är det kön, konstaterar Devin Rexvid och upplyser om att det är därför man kallar regimerna Saudiarabien och Iran för könsapartheidregimer.

– Den här bussen – det är en segregationsbuss, säger han.
Trots att friskolan får skattepengar av det svenska staten anser man inte att man behöver svara på några frågor angående sin skola. TV4-reportern schasas ut när hon vill ställa frågor om könssegregationen på bussen.

Slöjfria flickor i reklam
Skolan Al-Azhar är en grundskola med muslimsk profil som har 651 elever. Den har varit omskriven flera gånger tidigare. Stockholms stad har en reklambild på sin hemsida om den “svenska” skolan som bara har muslimsk undervisning en timme i veckan. På bilder syns vita barn och flickor utan slöja.

Så här såg reklamen för skolan ut på Stockholms stads hemsida 2015.

Så här ser det ut 2017.

Men i intervjuer framträder en helt annan bild. Redan 2008 konstaterade DN att skolan har hittat en väg runt den svenska skolans regler och bedriver könssegregerad simundervisning, även om tidningen vinklade det som att det var bra, då även flickor kunde få lära sig simma i Sverige (länk). På bilder syns muslimska småflickor, alla med slöja.

Förstående till segregering
I Lärarnas tidning 2014 berättar dåvarande rektor Bashir Aman om svårigheter på 1990-talet då skolan startade (länk). Det blir tydligt hur även lärartidningen är förstående till hur besvärligt det måste vara att anpassa sig till Sverige och hur svenska regler och normer öppet kringgås. Bashir Aman:

– Vi startade vår skola för att valmöjlig­heten inte fanns i den svenska offentliga ­skolan. Där handlade det om EN etnicitet och EN religion. Den vita eleven var utgångspunkten och resten skulle anpassa sig. Den svenska skolan var sluten trots att man inte hade den självbilden.

Bashir Aman säger att han ”är glad över att alla elever i dag bemöts mer utifrån sina behov i svenska skolor”.

– Nu finns exempelvis halalkött och man kan få ledigt vid särskilda högtider. Jag menar att vi varit en del av den förändringen av det svenska samhället, säger han i intervjun.

Tillåtit könsapartheid
I Sverige är grundregeln att all undervisning ska bedrivas på icke konfessionell grund. Men skollagen gör undantag för religiösa friskolor. I höstas beslutade exempelvis Skolverket att tillåta separata idrottslektioner för killar och tjejer på religiös grund på Al-Azhar-skolan (länk). Så de könssegregerade bussarna är bara en i raden av tillämpad känd könsapartheid, som samhället tillåtit.