På väg hem efter ett en utekväll i Stockholmstrakten ertappade en 39-årig Tyresöbo och hans sällskap en biltjuv som slagit sönder rutan på en Mercedes. 39-åringen slog ned tjuven med tjuvens mopedhjälm. Nu döms han till fem års fängelse och skadestånd – till tjuven.

I förhör berättar 39-åringen att han tog upp sin telefon för att tillkalla polis. Biltjuven gick då till attack, beväpnad med en busshammare. I bråket som uppstod tappade biltjuven sin mopedhjälm. 39-åringen säger att han kände ”nu är det på liv och död – träffar han med busshammaren är det färdigt.” Han plockade upp mopedhjälmen från marken och slog två eller tre gånger.

I tingsrätten friades 39-åringen. Södertörns tingsrätt konstaterar att våldet mot tjuven inte var brottsligt: ”Oaktat att [39-åringen] beträffande det sista slaget kan anses ha utövat mer våld än som varit tillåtet ska han, enligt rättens mening, ändå frias från misshandelsbrott eftersom han i den rådande situation svårligen kunnat besinna sig.”

Men Svea hovrätt gjorde en helt annan bedömning och dömde den 39-årige mannen till fem års fängelse för synnerligen grov misshandel. Eftersom Högsta domstolen nu meddelar att man inte ger prövningstillstånd står hovrättens dom fast.

Åklagaren försvarade tjuven – inte den medborgare som ingrep mot kriminaliteten – och hävdar att denne blev svårt skadad. Därför får 39-åringen som stoppade en stöld fem års fängelse och ska betala miljonskadestånd till tjuven.