1:A APRIL. Sedan ordet ”hen” gjorde intåg i 2015 års upplaga av Svenska Akademiens ordlista har ordet synts i olika sammanhang. Nu vill ”Föreningen för hundars jämställdhet” att även hundar ska tilltalas på ett könsneutralt sätt.

– Hundar har länge kämpat mot ett mänskligt förtryck. Nu är tiden inne för könsneutrala uttryck för de som inte identifierar sig som hane eller hona, säger föreningens ordförande Kenny Beagle.

Beslutet att driva frågan togs på föreningens årsmöte igår med rösterna 39 för och 4 mot. De menar att jämställdhet är något världsligt och som inbegriper alla som befinner sig på vår planet.

– Jag är så stolt att vi som förespråkar djurens jämställdhet går i täten för deras likabehandling, säger Kenny Beagle.

Var detta en väntad utveckling?
– Redan när hen började användas såg jag det framför mig att hundar så småningom skulle innefattas av begreppet. Sedan dess har det varit en prioritet för oss, säger han.

Du vet att ”hen” är ”höna” på engelska?
– Ja, och vår ambition är att vårt systerförbund, Föreningen för jämställda lantbruksdjur, kommer anamma frågan på deras årsmöte 1 maj.

Är det så?
– Ja, så sent som idag pratade jag med flera personer ur deras styrelse, säger Kenny Beagle.

Går över gränsen
Annika Semant är professor i genuspedagogik på Östertörns Högskola. Hon håller inte med om att ordet skulle fylla en funktion på det sättet föreningen vill.

– Det går över gränsen för vad som är rimligt. Fokus läggs på småfrågor som saknar betydelse. Jag tror inte att en hund lägger någon värdering i om vi kallar den för Sixten eller Lillemor, säger hon.

Även djurhållningsansvarig på Djurvårdsverket, Kamil Drusba, är tveksam och har svårigheter att hitta ord för att bemöta förslaget.

– Om du frågar mig så låter det väldigt, ja, flummigt, säger han.

Föreningen arbetar nu med att söka parlamentariskt stöd för sitt förslag och har enligt uppgift redan etablerat kontakt med flera personer.