Inför franska presidentvalets andra omgång talar också EU-entusiasten Emmanuel Macron om patriotism i valkampanjen. Detta för att försöka neutralisera Nationella frontens Marine Le Pen.

I en minidebatt i SVT Gomorron tidigt idag medverkade jag som redaktör för Samtiden med Centerns chefekonom Martin Ådahl om franska valet som hålls 7 maj. Ådahl höll ett litet valtal till förmån för Macron.

Macron står för öppenheten, den liberala vägen som är så viktig för Europa nu när många gränser stängs, och nu när mycket ultranationalism är på gång står han för att förbättra öppenheten i Europa, ett optimistiskt budskap … Europa måste demokratiseras. Macron vill reformera unionen, sa Martin Ådahl.

Så har det låtit i 20 år. EU skulle exempelvis bli ”vassare och smalare” enligt tidigare centerledaren Maud Olofsson. Men ju mer de gamla partierna spridit mantran om att hålla efter EU-byråkratin, desto hårdare har centraliseringen blivit. EU verkar obönhörligen för mer och mer likriktning och förstör möjligheterna att bibehålla ett mångfaldens Europa med många olika och rika nationella kulturer, språk och historia.

Förr trodde väljarna att de politiska makthavarna menade något med att hålla efter EU och inte låta projektet dra iväg i centralistisk riktning. Men inte längre. Väljarkåren inser att det bara är ordpastejer när en EU-entusiast som Macron talar om patriotism. EU är motsatsen. Medlemsländerna ska likriktas och följa Bryssel, inte slå vakt om sina särdrag.

Det förstod britterna som förra sommaren röstade för Brexit, ett utträde ur den politiska unionen. Britterna kräver sitt nationella självbestämmande tillbaka. Det borde vi alla göra.

Självklart behöver vi kontakter med utlandet, inte minst frihandel för att bibehålla vårt välstånd. Men det finns ingen anledning att offra suveräniteten över politiken. Kontakterna med omvärlden fungerar bäst om vi först är tryggt förankrade i våra egna nationer. Först måste vi värna våra respektive länders gemenskaper och stärka den inre sammanhållningen. När det uppnåtts, när tryggheten är säkrad, då kan kontakterna med andra fungera och utvecklas med ömsesidig respekt.

En överstatlig likriktning från Bryssel kommer aldrig att fungera. Den linjen är dömd att misslyckas. Och den kan inte räddas med ordpastejer där man säger sig respektera något man i handling föraktar. Ordpastejer är som att sminka ett lik. Om de ens håller i stunden, kommer de snabbt att avslöjas som hyckleri.

Marine Le Pen ger franska folket chansen att sätta tvärstopp för EU:s nuvarande utveckling. Nu handlar presidentvalet inte enbart om EU, men hennes mot EU kritiska hållning, jämfört med Macrons entusiastiska syn, ger henne förmodligen större chanser att vinna än många bedömare ger uttryck för.

*

Läs mer av Dick Erixon: index.