VÅRBUDGET. På den nyss avslutade presskonferensen med finansminister Magdalena Andersson (S) om vårbudgeten sa hon att regeringen inte nu lägger fram de kontroversiella förslagen till skattehöjningar som förut aviserats.

– Regeringen kommer att återkomma om skatteförslag i höstbudgeten, sa Andersson som svar på frågan hur regeringen ser på oppositionens avsikt att stoppa de skattehöjningar som regeringen utrett.

– Jag tycker det är välgrundade förslag, de är väl avvägda. Sedan vet vi att oppositionen har kommit med en rad olika utspel om hur man vill agera för att de inte ska kunna genomföras. Vi får avvakta, summerade finansministern.

Det kan ses som en halv seger för oppositionen. Regeringen vågar inte avisera skattehöjningar, eftersom de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna är enade om att stoppa Socialdemokraternas vilja att höjda skatter för småföretagare, kilometerskatten och att den statliga inkomstskatten ska betalas av fler.

Finansministern utmanade mer eller mindre oppositionen att ta strid eller hålla käften.

Detta är nästa kapitel i striden mellan riksdagen och den minoritetsregering som inte vill acceptera att den är i minoritet. Det är också en inre strid inom borgerliga partier om de ska ta makten, vilket kräver Sverigedemokraternas medverkan, eller om de ska fortsätta att falla undan i enlighet med Decemberöverenskommelsen, DÖ, som i praktiken fortfarande gäller.

Fram till dess höstbudgeten läggs måste de borgerliga bestämma sig: ska majoriteten av ickesocialistiska väljare få något, eller ska den socialistiska minoriteten fortsätta domptera över majoriteten?

Som Samtiden tidigare kommenterat, är det troligt att den S-ledda regeringen faller undan och avstår från skattehöjningar om oppositionen menar allvar med att fälla regeringen eller dess budget. Socialdemokratin och Miljöpartiet vill inte ha nyval kort innan ordinarie val. Det skulle ses som ett historiskt nederlag. De vill hellre regera fram till valet 2018, även om det betyder att den ickesocialistiska majoriteten i riksdagen får mer inflytande över politiken.