Nationalekonomerna Assar Lindbeck och Mats Persson konstaterar att Sverige tillhör de sämsta i världen när det gäller att integrera invandrare. Därför är det omoraliskt att välkomna människor, som löper stor risk att hamna i utanförskap.

Akademiker tiger, likt så många andra, om migration och integration eftersom den som vågar kritiserar den öppna gränsernas politik genast stämplas med alla tänkbara tillmälen i massmedierna.

Därför borde det vara en ögonöppnare när de två seniora nationalekonomerna dömer ut den förda politiken. Integrationspolitiken är ett misslyckande. De lyfter särskilt fram den långsiktigt ökande skillnaden i förvärvsarbete mellan infödda och invandrare. Här är Sverige det land som har hanterat integrationen sämre än de flesta länder. Skillnaden i förvärvsarbete mellan infödda och invandrare är betydligt större i Sverige än i praktiskt taget alla andra västländer.

Lindbeck och Persson skriver i DN (länk)

Det är märkligt att ett land som visat sig så dåligt rustat att ta emot invandrare ändå har tagit emot långt fler än andra västländer. Egentligen är det omoraliskt att uppmuntra invandring när man inte lyckas bättre att erbjuda invandrarna arbete och bostad …

För att [integrationspolitiken] ska lyckas fordras naturligtvis att åtgärderna kombineras med en restriktiv invandringspolitik under kommande decennier.

Ekonomerna vill se ett moratorium där mottagandet stryps kraftfullt kommande årtionden för att utbilda och integrera de som har fått uppehållstillstånd.

Framgång i integrationspolitiken handlar om att utlandsfödda kommer närmare inrikes födda i förvärvsarbete. Idag är skillnaden bland de högsta i världen. Svenskt genomsnitt är över 80 procent, medan utlandsfödda ligger under 60 procent. Skillnaden är närmare 25 procentenheter. Det betyder att bidragsberoendet är enormt. Liksom utanförskapet och därmed möjligheterna att lära sig vad Sverige handlar om.

Det är sannerligen omoraliskt att be folk komma, samtidigt som man vet att man inte kan ta hand om dem som kommer.

Politiken borde läggas om i grunden. Eftersom ingen flyr för sina liv från våra grannländer, har vi ingen anledning att ta emot några fler asylsökande. De som behöver skydd måste få det i de riskfria länder de närmast kommer ifrån. Anhöriginvandringen måste också begränas kraftigt. Vi måste erkänna att Sverige är odugligt på mottagande, och då ska vi inte ge människor falska förhoppningar.

Fokus måste ligga på de problem vi redan har, inte skapa än större belastning.