Minst fem EU-länder röstade för att Saudiarabien skulle få plats att leda FN:s arbete med kvinnofrågor. Sveriges regering hemlighåller hur man röstat, men Belgien ångrar nu att man stödde Saudiarabien.

Belgiens premiärminister Charles Michel avslöjade att Belgien i fråga om FN:s kvinnokommissionen givit stöd åt Saudiarabien, landet där kvinnor inte får köra bil, där stränder, nöjesparker och kollektivtrafik ofta är könssegregerade för att kvinnor inte ska beblanda sig med män och där offentliga byggnader som banker och universitet har separata ingångar för kvinnor.

–Om vi kunde göra detta igen skulle regeringen ha förespråkat att det inte gavs något stöd, det råder ingen tvekan om det. Jag ångrar valet, sa Charles Michel i belgiska parlamentet på torsdagskvällen.

– Jag har gett instruktioner så att denna typ av politiska överväganden i framtiden görs på högsta nivå, sa han enligt SvD.

Människorättsorganisationen UN Watch som granskar FN är positiva till att Belgien som land erkänner att man röstat för Saudiarabien samtidigt som organisationen konstaterar att minst fyra andra EU-länder också gjort det.

Ett land kan vara Sverige. Men den svenska regeringen fortsätter vägra att tala om hur man röstat. Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog konstaterar att den asiatiska gruppen länder i FN nominerade Saudiarabien och att ”vi brukar respektera den geografiska gruppens beslut”. Han bekräftar dock inte för SvD hur Sverige röstat, utan tillägger att ”det hela betraktades som ett rutinärende i New York”.

Att Sverige säger sig ha en feministisk utrikespolitik har tydligen inte haft någon praktisk betydelse för hur Sverige arbetar i FN.