TERROR. Väst har misslyckats bekämpa islamismen eftersom man bara riktat in sig på terrorbekämpning. Det menar Ayaan Hirsi Ali, somaliskfödd författare och människorätts-aktivist.

– Man har missat dawa (mission), ideologin bakom. Religionen har varit en trojansk häst för islamismen.

– Dawa sker rakt under näsan på oss i Europa och i USA. Syftet är att konvertera icke-muslimer till politisk islam och även att pressa existerande muslimer i en mer extrem riktning, säger ex-muslimen Ayaan Hirsi Ali i en intervju (länk).

Hon kan inte ta ett steg utan sina livvakter och har flera fatwor på sitt huvud i likhet med Salman Rushdie. Hon kom som flykting från Somalia 1992 till Amsterdam. Där kämpade hon för kvinnors rättigheter i islam och blev parlamentsledamot. Hon gjorde en film, Submission, 2004, tillsammans med filmskaparen Theo van Gogh, som för den mördades på öppen gata av en islamist. Året därpå tvingades hon gå under jorden och flydde till USA.

Införa sharia
Ayaan Hirsi Ali uppmanar väst att sluta se islam som enbart en religion, utan även som en politisk ideologi.

– Om man ser islam bara som en religion, som kristendom eller buddism, då riskerar man att missa dawa.

Dawa är aktiviteterna som islamister gör för att få muslimer att arbeta för att införa sharialagar i alla samhällen, inklusive västländerna.

– Det slutgiltiga målet är att förstöra de politiska institutionerna i ett fritt samhälle och ersätta dem med sharia. Det är en oupphörlig process. Den stoppar bara när islamiska utopia är uppnått. Sharia överallt, säger Ayaan Hirsi Ali.

Gigantiskt misstag
Ayaan Hirsi Ali menar att väst har gjort ett gigantiskt misstag i och med att ha fokuserat på terror sedan 9/11.

– Genom att bara fokusera på deras våldsamma handlingar har vi ignorerat den underliggande islamistiska ideologin som ligger till grund för dessa handlingar, säger hon. Genom att inte ha gått till krig mot idéerna bakom politisk islam eller islamism, och de som sprider denna ideologi mitt ibland oss, har vi begått en blunder.

Väst tror att jihad är det samma som terrorism och genom att besegra ledarna kommer jihad att stoppas. Men det är inte så, enligt Ayaan Hirsi Ali.

– Så snart en ledare besegrar en organisation kommer det snart en ny i någon annan form. Och det beror på att vi ignorerar dawa.

Hon tycker att vi måste konfrontera fienden som är fullt synlig, aktivisterna, islamisterna, som har tillgång till alla västs institutioner för socialisation: I familjerna, i skolan, på universiteten, i fängelserna.

Inkompatibelt
Politisk islams program är grundläggande inkompatibelt med USAs konstitution, som innefattar religiös pluralism, jämställdhet mellan män och kvinnor och andra fundamentala rättigheter, inklusive sexuell läggning.

– När vi säger att islamister är homofobiska menar vi inte att de är mot homo-äktenskap. Vi menar att de vill att homosexuella ska dö.

Trojanska hästen
Ayaan Hirsi Ali menar att religion är den trojanska hästen som gömmer den politiska rörelsen. Eftersom dawa är en religiös missionerande aktivitet, åtnjuter de ett större lagligt skydd i de fria samhällena än marxism eller fascism gjorde. Hon pekar på grupper som har status som moderata muslimska organisationer.

– De drar nytta av det fokus på ”inkluderande” som finns i progressiva politiska organ i demokratiska samhällen och tvingar sedan dessa samhällen att buga för islamistiska krav, för att få en fredlig samvaro.

Infiltrerar
Hon beskriver hur islamister får hjälp av ”nyttiga idioter” i väst, organisationer som de uppsöker för samarbete. De spelar offerkortet, ”vi är minoriteter som ni”, och hur organisationerna sväljer det.

– Islamisterna infiltrerar alla dessa institutioner som historiskt slagits för mänskliga rättigheter. Det är en blind fläck för liberalerna (vänstern).

Gömmer sig bakom skyddslagar
Hon är upprörd över hur Dawa-agenterna gömmer sig bakom västerländska konstitutionella skyddslagar, som de själva skulle upphäva så snart de fick makt till det.

Hon menar att västliberalerna själva är medskyldiga till en islamistisk kulturell segregation då man inte har krävt assimilation.

Bekämpa dawa
Strategin för att bekämpa dawa måste ligga i linje med hur väst historiskt bekämpat radikal marxism under det kalla kriget. Hon vill att Trump-administrationen – och väst generellt – ska slå tillbaka dawa-brigaden ”just som man motade både röda armén och kommunismens ideologi under det kalla kriget”.

Nedmontera dawa-infrastrukturen
Det finns ingen tid att förlora, enligt Hirsi Ali. Kongressen måste ge presidenten – i år – de verktyg han behöver för att nedmontera dawa-infrastrukturen i USA.

– Dawa har blivit ett existentiellt hot mot västvärlden, därför att dess följare jobbar övertid med att förhindra muslimer att assimileras i västerländska samhällen.

Måste få frihet
Det finns ett element av ”cocooning” där islamister säger till familjer att skydda barnen ifrån västerländska samhällen.

– Det får inte fortsätta. Dessa barn måste få utsättas för kritisk tänkande, frihet, konstitutionen, fri och rättigheterna, kvinnors jämställdhet.

Stoppa inresa för islamister
Hon vill också granska ideologiska ståndpunkter och förhindra inresa, uppehållstillstånd och medborgarskap till de som är involverade i eller stöder islamism. Hon vill uppdatera ”kommunisttestet” som hon själv fick svara på vid sin ansökan om medborgarskap 2013: ‘Are you, or have you ever been, a communist?’

Ayaan Hirsi Ali citerar Karl Popper, österrike-brittisk filosof, som skrev om toleransens paradox 1945.

”Om vi utökar obegränsad tolerans även till de som är intoleranta, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med dem.”