HEDERSBROTT. En 21-årig kvinna ströps av sin man för att hon vägrade ha slöja. Mannen hade täckt hennes huvud och hals med sjalar och bundit ihop hennes ben efter mordet. Enligt släktingar var mordet hedersrelaterat.

– Asylsökande kvinnor är en ny målgrupp vi ser, säger Juno Blom, utvecklingsledare på Nationella kompetensteamet mot hedersvåld.

21-åriga Bina (fingerat namn) kom från Iran med två systrar och deras familjer år 2015. Bina flyttade till flyktingboende i Mariannelund med sin man och en dotter. Hennes två äldre systrar valde att ta av slöjan och fick hjälp att lämna sina män samt fick skyddade personuppgifter. Också Bina ville lämna sin man som dessutom var hennes kusin och hon började gå utan slöja. Mannen slog henne och hon hade redan i hemlandet försökt lämna honom.

Men Binas frihetssträvanden slutade istället med att hon ströps i sin säng i juni förra året. Släktingar har sagt i polisutredningen om mannen: ”Han trodde andra skrattade åt honom, det var en hederssak så att säga” och “Han är en strängt religiös person och en bakåtsträvare” och “Vi kom hit för att komma från islam och förtryck men vissa har svårt att leva i det fria”, skriver Aftonbladet (länk). Mannen dömdes till 17 års fängelse och utvisning.

Arbetar med hedersvåld
Länsstyrelsen i Östergötland har regeringens uppdrag att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck över hela landet. Juno Blom är utvecklingsledare och hon och kollegan Mikael Thörn ser förändringar efter 2015.

– Vi ser en ny målgrupp som man ringer om till vår stödtelefon. Det är asylsökande kvinnor och flickor, säger hon.

Stödtelefonen används av myndighetspersoner i Sverige som vill ha stöd och information om hedersbrott och hur de ska hantera fall de kommer i kontakt med.

– Samtalen ökade med 50 procent mellan 2015 och 2016, säger Juno Blom.

Vad handlar samtalen om?

– Många handlar om barnäktenskap och utsatthet på asylboenden och det gäller även pojkar och män. Det finns även ärenden där flickan har stöd från familjen men att det kommer krav på begränsningar från individer utanför familjen.

Det har det varit många uppmärksammade fall med barnbrudar, där kommunerna har hanterat detta olika. Flera har låtit de minderåriga flickorna bo kvar med männen.

– Undantaget har blivit regel. Det finns stora brister på hur Migrationsverket, som är första myndighet, hanterat dessa ärenden tidigare – det vill säga inte alls, kommenterar Mikael Thörn.

Han och Juno Blom välkomnar en stor nationell kartläggning över omfattningen av hedersvåld i Sverige som är på gång. En utredning ska även se över befintlig lagstiftning, särskilt för barn som kommer till Sverige.

Varit kort tid i Sverige
Under 2016 är Bina en av sex kvinnor som bara hade varit kort tid i Sverige och som dödats av sin man, enligt Aftonbladets databas (länk). För 2016 var det totalt 16 kvinnor som dödades av sina män. Nästan hälften var alltså nyanlända kvinnor. Tidningen har listat de sex kvinnorna som dödades. De var från Afghanistan, Syrien, Iran, två var från Eritrea och om den sjätte finns inte uppgifter mer än att hon varit mindre än ett år i Sverige. Men var männen som dödar kommer ifrån står generellt inte i granskningen som totalt omfattar 267 fall.