Sju år efter att riksdagen avskaffade den obligatoriska värnplikten, i strid mot Sverigedemokraterna, återinförs nu plikten, meddelar försvarsminister Peter Hultqvist idag.

Regeringen beslutar idag att återaktivera värnplikten så att alla som är födda 1999 eller senare kan kallas av försvarsmakten att genomgå mönstring från 1 juli och göra militär grundutbildning från och med nästa år.

– Vi har haft svårigheter att bemanna krigsförbanden på frivillig väg och det måste på något sätt åtgärdas. Därför är det nödvändigt att reaktivera värnplikten, säger försvarsminister Peter Hultqvist till Sverige Radio (länk).

Alla i en årskull 18-åringar kommer inte att kallas till mönstring, utan ett mindre urval på omkring 5 procent av en årskull.

Urvalet ska ske utifrån det beredskapsunderlag som redan är obligatoriskt för alla tjejer och killar som fyller 18 att lämna in. Försvarsmakten kommer att kallas de som är intressanta till mönstring som de måste genomföra.

Hur många som tas ut till mönstring avgörs av hur många äldre som frivilligt anmält sig tidigare. Av de som mönstrar väljs de mest lämpade ut till grundutbildning och de kan sedan ta anställning i försvaret eller krigsplaceras med repetitionsutbildningar i upp till 15 år.

En viktig aspekt i urvalet av vilka som ska genomföra värnplikten är deras intresse av militär grundutbildning. Därför tror inte Peter Hultqvist att böter eller fängelse för vapenvägran kommer drabba särskilt många även om den bestraffningen också återinförs.

– I praktiken är det alltså så att inriktningen är den enskildes intresse, motivation och vilja, samtidigt som numerären är relativt små. Så jag tror att det här problemet sållar man ut under själva mönstringsförfarandet och när man fyller i beredskapsunderlaget, säger Peter Hultqvist.

2018 och 2019 ska 4 000 genomgå grundutbildning med plikt enligt regeringsbeslutet och för att nå dit kommer cirka 13 000 kallas till mönstring. Plikten gäller både kvinnor och män. Försvarsministern hoppas att pliktsystemet ska leda till fler kvinnor i försvaret.

– Jag tror att det är bra om man har både kvinnor och män på arbetsplatsen, både civilt och militärt, och det finns en bra blandning. Jag tror att det leder till både bättre stämning och bättre effektivitet och bättre spegling av hela samhället. Dessutom så markerar det ju också en jämställdhet, säger Peter Hultqvist.

I utredningen som ligger till grund för dagens regeringsbeslut anges att de som genomgår grundutbildning successivt ska fördubblas till 8 000 per år. Det kan jämföras med när alla unga män kallades till militär grundutbildning, vilket innebar omkring 50 000 värnpliktiga per år.