Idag behandlar riksdagen konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU19 om allmänna helgdagar. I det ingår att avslå ett antal motioner om att införa en allmän flaggdag för att hedra Sveriges krigsveteraner.

Utskottet konstaterar att Försvarsmakten sedan 2008 högtidlighåller en veterandag den 29 maj varje år. Den syftar till att hedra personal som deltagit i militära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Veterandagen har statsceremoniell status sedan 2011, vilket garanterar att den regelbundet firas på samma datum varje år. Att högtidlighålla den svenska veterandagen som allmän flaggdag skulle utgöra ett erkännande för veteranerna, att deras insatser är uppmärksammade och uppskattade och vara en påminnelse till andra om varför veteranerna är värda att hedra. Allmän flaggdag skulle också öka kunskapen om veteranernas viktiga insatser hos befolkningen i stort.

Antalet stupade i svenska försvarsmaktens utlandstyrka uppgår till drygt 80 (länk).

Det är enkelt att hålla med SvD-kolumnisten Johanne Hildebrandt som skriver (länk):

Att på ett sådant enkelt och synligt sätt hedra veteranerna borde vara en självklarhet för den riksdag som sänt iväg soldaterna till krigszoner som Sveriges yttersta säkerhetspolitiska vapen. Särskilt med tanke på hur nonchalant veteranerna blivit behandlade av politikerna genom åren.

Men självklart är det ingalunda. Förslaget att göra veterandagen till allmän flaggdag föreslås bli avslaget av en KU-majoritet med S, V, MP och C. Till förmån för förslaget reserverar sig M, SD, L och KD.

Det är häpnadsväckande att Centerpartiet tänker svika dem som gjort en påtaglig och riskfylld insats för Sverige – på uppdrag av riksdag, regering och svenska folket.

Det är höjden av moralisk ynkedom att riksdagen skickar iväg folk på potentiellt farliga uppdrag, men vägrar uppmärksamma deras insatser.

Om riksdagen avslår förslaget visar det en fundamental oförmåga att se längre än till egenintresset, att inte förstå den nationella sammanhållningens betydelse för ett ordnat och tryggt samhälle.

UPPDATERING kl 17.00:
Då Centerpartiet i sista stund lämnade besked att man ändrat sig, började också Socialdemokraterna vackla och begärde att frågan skulle återförvisas tillbaka till utskottet. Se mer i nyhetsartikel (länk).