VÅLDTÄKT. Flera medier uppger att en ny utomhusvåldtäkt skett i Uppsala tidigt under måndagen. En kvinna släpades ut i ett skogsområde bakom en bensinmack och våldtogs. Det är den tredje uppmärksammade våldtäkten på fyra dygn. Kvinnors fredlöshet i Sverige börjar bli alltmer uppseendeväckande. Och det är politikerna som är ansvariga för att landet har importerat grov brottslighet som nu ser ut att eskalera.

Dagens anmälda våldtäkt är den tredje sedan i torsdags. I Borås i torsdags hittades en ung medtagen kvinna i ett trapphus och på kvinnans uppgifter greps fem syrier i en lägenhet, som häktats misstänkta för våldtäkt. Natten till söndagen blev en kvinna utsatt för en våldtäkt i Osby i Skåne. Kvinnan blev slagen medvetslös och när hon vaknade upp hade hon blivit våldtagen, uppger polisen. Och tidigt på måndagens morgon blev alltså en ny kvinna våldtagen, insläpad i ett buskage bakom en bensinstation i Uppsala.

Mönstret verkar numera vara att det finns inga mönster. Hotet kan komma var som helst, när som helst. Inte bara sent en lördag efter krogen, utan en måndag klockan sex på morgonen. På en skoltoalett, på väg hem från bussen eller bakom en bensinstation.

I de två senare fallen finns ännu inte uppgifter på om förövaren har utländsk bakgrund eller inte, men i ett stort antal våldtäkter och grova våldtäkter som uppmärksammats nyligen har det varit fallet. Det rättsliga efterspelet för den livestreamade gruppvåldtäkten pågår, där två afghanska medborgare våldtog en kvinna som befunnit sig i ett utsatt tillstånd. Den tredje mannen som filmade våldtäkten är svensk medborgare med iransk bakgrund. Han åtalas för medhjälp till våldtäkt och grovt förtal (länk). Gruppvåldtäkten där fem afghanska män gruppvåldtog en minderårig landsman avgjordes nyligen i hovrätten, då de fem dömdes till utvisning.

Mörkertalet vid dessa brott är stort. Många brott anmäls aldrig, många fall läggs ner och många förövare grips aldrig. I början av januari anmälde exempelvis en allvarligt skadad kvinna en gruppvåldtäkt i Nynäshamn. Det finns ingen misstänkt (länk).

Stor ökning av sexbrott
I november släppte Brå siffror på att allt fler kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott (länk). 480 000 händelser drabbade svenska kvinnor under 2015, de högsta siffrorna någonsin, en 70 procents ökning av sexualbrott på ett år. Av de drabbade är allt fler yngre kvinnor. År 2015 var andelen personer som uppgav att de blivit utsatta för sexualbrott 1,7 procent, jämfört med 2014, då 1,0 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Under perioden 2005–2012 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå kring 1 procent utsatta, därefter har det skett en kraftig ökning.

Utomhus av okänd
Brå slog också fast att det att flest sexbrott mot kvinnor sker utomhus och av en okänd man.  I en majoritet av alla sexualbrott i rapporten (69 procent) har förövaren varit en helt okänd person. Det borde slå hål på föreställningen som funnits länge, att den farligaste platsen är hemmet och att förövaren oftast är en närstående man.

Men som bekant vägrar regeringen att ge uppdrag till Brå att ta fram siffror på sambandet mellan ursprung och sexualbrott. Brå har tidigare gjort två stora undersökningar om våldtäkter och invandrare, en 1996 och en 2005. Siffror visar att män med utländsk bakgrund är överrepresenterade, från vissa områden över 40 gånger. Så var fallet med Nordafrika och Västasien. Sedan dess har inflödet av män från just dessa områden varit mycket stort. Rekordåret 2015 sökte163 000 asyl, varav 35 000 var ensamkommande. Majoriteten är män.

Ändrat beteende
Varje grovt våldsbrott leder ofta till livslångt lidande för offret och även anhöriga påverkas. Varje fall kostar flera miljoner kronor av skattebetalarnas pengar för utredning, rättsväsende och fängelse till förövarna. Till detta kommer även en upplevd försämring av tillvaron, då människor känner sig otrygga och därför ändrar sitt vardagsbeteende. Det syns i Brottsförebyggande rådets (Brå) egen undersökning (länk). Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde och undviker därför att gå ut. 22 procent av kvinnorna känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel. Andelen som är oroliga för att bli överfallna och misshandlade har på ett år ökat med en tredjedel, från 11 till 15 procent, visar Nationella trygghetsundersökningen NTU 2016 (länk).

Krisberedskap
Sverige har börjat förstå. Trots mainstream-medias ihärdiga försök att få det att se ut som om det är alla (svenska) män som våldtar har krisberedskapen smugit sig in. Sverige har importerat mycket allvarliga problem som vi bara har sett början av, om ingenting görs. Det är dags att ta hotet mot svenska kvinnor, flickor och även pojkar, på allvar. Den egna befolkningens väl och säkerhet måste komma först av allt. Det är de folkvaldas uppdrag – ingenting annat.