SVERIGEBILDEN. Ända sedan Trumps uttalande om Sverige har det varit fart. Utländsk media som granskar och svensk media och politikeretablissemang som försöker skademinimera. Frilansjournalisten Tim Pool, USA, har nu sammanfattat upplevelserna från sin reportageresa.

– Ja, Trump hade rätt i att Sverige har problem som man inte tidigare haft, konstaterar journalisten.

Det Tim Pool pekar på, förutom att bilar brinner varje dag i Stockholmsområdet, 34 handgranatattacker förra året och skjutningar – är sexövergreppen. Det finns en ny typ av brottslighet, som inte funnits i Sverige tidigare, kontstaterar han (länk).

– Det är ett nytt fenomen att unga män omringar unga kvinnor och begår sexbrott.

En av dem han intervjuat om detta är Mustafa Panshiri, kallad Daripolisen. Han har sitt ursprung i Afghanistan och var tidigare polis, men har övergått till att hålla föredrag för ensamkommande och personal om integration. I ett tidigare filminslag säger Mustafa Panshiri att man inte vinner på att sopa problemen under mattan. Han visar Tim Pool statistik från sexövergrepp på festivaler och badhus. Han framhåller även att det är en minoritet av ensamkommande som begår sexbrott, men att alla får lida för det (länk).

Stor rädsla

Tim Pool säger också  att han är förvånad över den rädsla som finns i Sverige över att säga sin mening om det här.

– Till och men en psykolog ville att jag skulle blurra hans ansikte.

Han tar även upp att media döljer ursprung på förövaren, genom att vitpixla, så att hudfärgen ser ljus ut. Detta för att inte öka rasism.

Väldigt ohederlig media

– Media är väldigt ohederlig, säger han och tar flera exempel från SVT när de har intervjuat honom. Bland annat har de översatt fel.

– SVT skrev “högerextrem” i översättningen om Paul Joseph Watson, istället för “höger” som jag sa, säger Tim Pool.

Han tycker också att man i Sverige hellre talar om ord och  definitioner istället för det som ligger bakom, som att diskutera om man får säga no go zon istället för att prata om problemen i själva området.

Gruppvåldtäkter av pojkar

Aftonbladet-journalisten Kerstin Weigl tar också upp kopplingen mellan sexbrott och invandrare (Aftonbladet 8/3). Hon belyser det nya fenomenet med gruppvåldtäkter av pojkar. I fem olika rättsfall hon har granskat var 15 asylsökande pojkar förövare. De var alla från Afghanistan.

Även Kerstin Weigl träffar Daripolisen Mustafa Panshiri i en intervju. Han understryker att problemet är reellt med unga män i grupp som omringar och ofredar unga kvinnor på bland annat badhus och musikfestivaler.

– Det finns tyvärr kopplingar till ensamkommande, enligt polisen var 80 procent av de misstänkta, säger Panshiri om en polisrapport.

Utbrett problem

Enligt Mustafa Panshiri är det könssegregerade samhället i Afghanistan är en del av problemet. Han berättar om det utbredda Bacha Bazi, som är pedofili, där små pojkar våldtas efter att ha klätts ut till kvinnor och dansat på fester. Han tar även upp traditionen med homosexuella handlingar mellan unga pojkar, som enligt honom också är en följd av könssegregeringen.

Folk relativiserar

Han säger också att det är ett problem att svenska folket relativiserar dessa problem.

Aftonbladet-journalisten Kerstin Weigl svarar:

– Att diskutera öppet de här sexuella övergreppen i grupp, det är utpekande med tanke på att rättsfallen är få, gärningsmännen heller inte så många i antal, och ändå menar du att vi ska diskutera det?

Precis det som Mustafa Panshiri påpekat var problemet. Återigen får han förklara att det är kontraproduktivt.

– Det är ju det här misstaget vi har gjort de senaste decennierna, säger han.