TERRORISM. Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) tar inget ansvar för återvändande IS-terrorister och säger att kommunerna ska hantera detta.

Men kommunerna själva vet inte vad de ska göra. Ingen verkar på allvar ta i frågan som Säpo kallar det största säkerhetshotet idag.

Minister Alice Bah Kuhnke (MP) har fått massiv kritik för uttalandena i söndagens SVT Agenda om framgångsrika avhopparprogram i kommunerna, samt för en häpnadsväckande passivitet. Hon exemplifierade med Umeå och Göteborg, “där det fungerat väl”. Men Umeå svarar att man inte träffat ett enda IS-resenär. Kritikstormen växte under tisdagen och Allianspartierna kräver ett KU-möte med ministern.

– Jag kommer i dag å Allianspartiernas vägnar begära att ministern kommer till KU och förklarar sig, säger KU:s ordförande Andreas Norlén (M) till TT och påpekar att Säpo har uttalat den våldsbejakande islamismen som det största terrorhotet mot Sverige och att i synnerhet återvändande IS-krigare är ett stort hot.

Hur ser det då ut med kommunernas beredskap? I de kommuner som Samtiden har frågat, Skara, Skövde, Tidaholm och Falköping, vet ingen i receptionerna vem man ska hänvisa till i kommunen.

I Skara säger man att man aldrig har fått frågan tidigare.

Anna Bergman (M) är socialnämndens ordförande i Skövde.

Hur har Skövde hanterat IS-återvändare?

– På politisk nivå har vi inte hanterat det alls. Jag vet inte ens om vi har några i Skövde kommun överhuvudtaget. Jag vet inte hur man har gjort på tjänstemannanivå, men vi har inte diskuterat det alls.

Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare i Falköping och Tidaholm, säger att han inte alls vet hur många återvändare eller sympatisörer det finns i området.

– Vi har inte kommit i kontakt med någon IS-sympatisörer alls. Det är Säpo som har de siffrorna.

Ingen har tagit kontakt. Ingen anhörig heller. Inga tips.

– Vi har en klar handlingsplan för Tidaholm och en på remiss i Falköping, säger han.

Den handlingsplanen är dock gjord utifrån riktlinjer på myndigheten Samordnaren mot våldsbejakande extremisms hemsida och handlar om förebyggande arbete (länk).

Kunskap inte sammanställd

På myndigheten Samordnaren mot våldsbejakande extremism säger man när Samtiden frågar om det gäller återvändande terrorister, att planen är i förebyggande syfte, men att det hänger ihop.

– Det kan se väldigt olika ut på olika kommuner hur de väljer att göra, säger Lovisa Lagerström Lantz på myndighetens informationsavdelning.

Hur man har arbetar med det i kommunerna vet inte myndigheten då den kunskapen inte finns sammanställd.

Sekretess och frivilligt

Återvändare ska däremot hanteras inom Socialtjänstlagen.

– Avhoppare hanteras inom Socialtjänsten. Men det finns inte något tvång utan det är frivilligt att delta i verksamheten.

Gången är att Säpo kontaktar nationella polisen som i sin tur kontaktar lokala polisen och socialtjänsten i kommunen.

– Om det förekommit brott så är det en polisiär fråga. Det är grundläggande och det första som Säpo naturligtvis utreder.

Kan du säga om det finns en enda återvändande jihadist som har avradikaliserats?

– Nej det kan jag inte eftersom den kunskapen inte finns sammanställd. Det vet bara kommunerna själva, som har sekretess.

Hon vill dock nämna några förebilder.

– Göteborg, Örebro och Lund har en bra förmåga att erbjuda stöd till de personer som vill lämna just den här miljön.

Ni pratar om avhoppare hela tiden. Finns det någon IS-återvändare ni känner till som har velat hoppa av?

– Det vet vi inte för den kunskapen har bara kommunerna. De flesta avhoppare gör det för att de vill det. Tvång brukar inte fungera, man har kritiserat det i andra länder som gör så.

Terrorexperten Magnus Norell har ju kritiserat att man använder samma strategier till alla typer av extremism, vänster, höger och islamistiskt, då de fungerar efter helt olika drivkrafter, men ändå gör ni det?

– Att lämna en extremistisk organisation fungerar efter samma principer, det finns förstås annat som skiljer, om personen har varit i en krigszon finns det andra behov av att prata.

Bah Kuhnkes svar

Det är tydligt att myndighetens svar ligger i linje med den kritiserade ministerns. På frågan hur många som mötts av avhopparprogram eller liknande åtgärder i kommunerna uppgav Alice Bah Kuhnke i söndagens Agenda:

– Det handlar om ett 10-, 20-, 30-tal personer som vi vet på olika sätt varit i kontakt med sina kommuner och tagit del av individuella handlingsprogram från socialtjänsten.

På frågan hur många av de som återvänt som har avradikaliserats, svarar hon att ”ingen vet”.

Högerextrema

När hon pressades försökte hon leda in samtalet på högerextrema.

–Vi kan ju inte säga att vi har lyckats, eftersom det gått så kort tid. Det är först om 10-15 år vi kan säga att de faktiskt lyckats lämna de här miljöerna, svarade demokratiministern.

Återstår att se om de andra partierna i Sverige tar tag i frågan om de återvändande terroristerna, som idag tydligt lämnas vind för våg utan att någon tar ansvar.