Mellanösterns olika strider, konflikter och blodbad är bevis på islamska civilisationens misslyckande. Ändå framställs det ofta som västvärldens fel.

Svenska och internationella medier vinklar inte bara rapporteringen av dagliga händelser och det politiska spelet, utan också mer grundläggande aspekter om hur världen fungerar. Ett vanligt mantra i mainstreammedia är att skuldbelägga västvärlden för andra civilisationers fullständiga misslyckanden och katastrofala utveckling.

Senast nu i helgens avsnitt av ”Dateline London” i BBC där internationella korrespondenter stationerade i London medverkar för att diskutera veckans händelser globalt.

– Människors liv betyder ingenting nuförtiden. Folken i Mellanöstern betalar priset för västvärldens misslyckade politik, sa den syriske frilansjournalisten Mustapha Karkouti.

– När humanitära kriser uppstår i Mellanöstern eller Afrika ignorerar vi dem. Väst behöver svara upp mot sitt ansvar, instämde skotten Kevin McKenna på the Guardian.

Men hur kan den kristna civilisationen i Europa och Amerika – inom vilken nationer och folk sedan länge slutit fred mellan varandra och samtidigt står för absoluta merparten av all teknologisk och medicinsk utveckling i världen – göras ansvarig för barbariet i Mellanöstern och Afrika? Är det inte muslimer som spränger och hugger ihjäl varandra i ren dårskap? Är det inte afrikaner som visar häpnadsväckande brist på humanitet och solidaritet med sina egna grannar och landsmän som svälter och lever i misär?

Jo, det är så verkligheten ser ut. Muslimer lider i Mellanöstern därför att muslimska makthavare fullständigt struntar i sina befolkningar. Afrikaner lider därför att afrikanska makthavare saknar varje uns av ansvarskänsla. Det är därför människor dör och förtrycks.

Det är sant att väst har försökt hjälpa till, har försökt ingripa för att få slut på blodbad och förtryck. Men vad har väst fått ut av det? Irakkriget kostade mer än 4000 unga amerikanska soldaters liv. Och har det blivit bättre sedan diktatorn Saddam Hussein störtades? Nej. Har det blivit bättre i Libyen sedan Muammar Gaddafi störtades? Nej.

Ändå försöker journalister ge västvärlden skulden för pågående blodbad i Syrien. Varför skulle väst offra sina soldater för att största diktator Baschar al-Assad? Vi vet ju, genom smärtsamma läxor, att avsätta tyranner inte hjälper de lidande befolkningarna. När tidigare diktaturer har störtats börjar folk i dessa civilisationer att döda varandra i än mer brutala och svårkontrollerade motsättningar.

Väst kan inte ta ansvar för nationsbyggande i främmande civilisationer. Det är muslimerna själva som måste komma till insikt om att de behöver upphöra med sina klanstrider, med sina hedersmord och sitt förakt för andra muslimer. Det är afrikanerna själva som måste inse att de har mer att vinna på att hjälpa varandra istället för att förtrycka och stjäla från varandra.

Västvärlden har försökt sprida vår civilisations lärdomar till andra. Men de senaste 50-60 åren visar att det fungerar inte på det viset. Andra kan bara lära av väst om de själva vill. Därmed har väst heller inget som helst moraliskt eller annat ansvar att lösa de problem som andra civilisationer lider av. Vi kan ge hjälp till självhjälp, men när denna hjälp föraktas har vi gjort vad vi kan göra.

Det är hög tid för väst att sluta känna ansvar för Mellanöstern, Afrika och andra delar av världen. Dessa civilisationer måste själva finna vägar att sluta fred och bygga trygghet.

Därför är det också hög tid att sluta skuldbelägga västvärlden för det andra ställer till med. Deras misär, förtryck och barbarism är bara deras eget ansvar.