I konstitutionsutskottet avvisade S och C att göra veterandagen till allmän flaggdag, men sedan C svängt i sista stund vacklar också S om att avvisa detta förslag. Riksdagen återförvisade idag ärendet till utskottet.

Att göra veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag skulle höja medvetandet om våra svenska soldaters uppoffringar för vårt land och värderingar.

M, SD, KD och L var i konstitutionsutskottet för att göra veterandagen till allmän flaggdag, så som Samtiden rapporterat (länk). Emot detta i utskottet var S, C, V och MP.

Men inför dagens omröstning i riksdagens kammare svängde C och sa att man ändrat sig. Det fick också S att börja vackla i sitt avslag. Därför begärde S att ingen omröstning skulle ske idag, utan att frågan återförvisas till utskottet.

Eftersom det bara krävs 30 procent av ledamöterna för att återförvisa ett förslag, blev detta riksdagens beslut med stöd av 135 röster. 157 röster ville avgöra ärendet idag.

Vi får således vänta på besked om S och C tycker man ska hedra krigsveteranerna med allmän flaggdag eller ej. De tycks ha mycket svårt att bestämma sig. Beslutsvåndan är stor.