I Kista natten till torsdagen avrättades två med skott i huvudet sittande i bil. Nyheter som blivit vardag. Sverige liknar snart mer Mellanöstern än det lugn som tidigare präglade Sverige när tidigare generationer aldrig kände behov av att låsa dörren eller cykeln.

Men regeringen och myndigheterna gör nu allt för att mörka verkligheten. Man sprider medvetet falska nyheter om situationen i landet.

”Tror du att den svenska polisen har förlorat kontrollen?” frågar Svenska institutet och regeringskansliet på twitterkontot Sweden.se (länk) och svarar med versaler: ”DET ÄR FALSKT”. Snarare än no go-zoner borde man tala om ”go go-zoner”.

Sweden.se sprider bilder på leende människor och makthavare som berättar hur bra det går för landet.

Man skriver också på twitterkontot att problemen med dessa förorter inte beror på invandringen. Också det är en falsk nyhet. Det finns ingen aktuell forskning om vem som ligger bakom brottslighet och våld i Sverige. Justitieminister Morgan Johansson har öppet i riksdagen deklarerat att han gör allt för att förhindra forskning och vetenskap om vem som ligger bakom kriminaliteten.

Brottsförebyggande rådet, Brå, gjorde en utredning 2005 om bakgrunden för dem som begår brott och fann då att de med invandrarbakgrund var kraftigt överrepresenterade som gärningsmän.

Någon aktuell statistik vill inte myndigheten ta fram och regeringen står bakom en policy som innebär att man mörkar, döljer och förhindrar att ökad och aktuell kunskap tas fram.

Om man förmedlar budskap som inte bara saknar saklig grund, utan går tvärs emot de forskningsresultat som trots allt finns, är det urtypen för falsk propaganda.

Det är uppenbart att utan en ny regering som har en annan och mer realistisk syn på invandring och migration kommer Sverige att befinna sig i ett kunskapsmässigt vakuum där spekulationer och propaganda får råda.

Regeringens politik om att förhindra att ny kunskap efterforskas känns igen från diktaturer, som alltid har verkligheten som sin främsta fiende. Att en regering i ett demokratiskt land börjar tillämpa totalitära staters beteende är lika häpnadsväckande som det är allvarligt och farligt.

Etablissemangens försök att dölja verkligheten från folket kommer inte att lyckas. Det kommer bara att innebära att motsättningarna och polariseringen ökar. I längden klarar sig inte totalitära styren, och svenska folket kommer inte i längden att acceptera politiker som förfalskar nyheter och döljer fakta.

Istället för att dölja problem innebär den demokratiska tanken att problemen lyfts fram, analyseras och granskas ur olika perspektiv för att finna lösningar. Det kommer helt klart att handla om olika lösningar, från att överge det svenska för någon slags internationell smältdegel till de partier som vill slå vakt om svensk tradition som historiskt visat sig vara en av världens mest framgångsrika.

Där borde diskussionen befinna sig: vilken väg ska landet ta? Inte om makthavare som försöker tvätta bilden av Sverige ren och gör det genom att sprida falska nyheter som förskönar bilden. Sweden.se får mina tankar att gå till Nordkorea. Man ryser åt idiotin.