Statens absolut mest grundläggande uppgift är att upprätthålla lag och ordning. Ändå avvecklar de gamla partierna rättsstaten. Vi har sett hur kriminella motar bort polisen från allt fler förorter. Nu avvecklas också kriminaltekniska resurserna, vilket gör att allt färre brott kan klaras upp.

Flera hundra åklagare runt om i landet är missnöjda över att det tar lång tid för Nationellt forensiskt centrum att undersöka tekniska bevis. Dröjsmålet innebär att utredningar av grova brott försvåras och misstänkta gärningsmän kan slippa undan och gå fria.

Det är ren dårskap. Riksdagens och regeringens kriminalpolitik är ett totalt haveri.

Sveriges Radio har i programmet ”Kaliber” ombett åklagare svara på en enkät. Av de 474 åklagare som svarat säger sju av tio att de är missnöjda med handläggningstiderna av bevis.

– Jag tycker det är ganska sorgligt. Just nu gör jag inget i ärendena för jag väntar på tekniska utredningen och detsamma gäller hos polisen, säger Zilla Hirsch, åklagare vid City åklagarkammare i Stockholm, till SR.

Problemet är inte nytt. I ett årtionde har kriminalteknikens överbelastning varit känd – utan att ansvariga politiker löst situationen, utan tvärtom låtit det bara bli värre och värre.

Varför? Ett kanske avgörande skäl är rent skrattretande. Man bedömde att resursbristen skulle gå över av sig själv till följd av minskad brottslighet. Denna utopiska tanke frodas bland beslutsfattare samtidigt som migrationen ökat och med den många brott som kräver noggrann teknisk undersökning av bevis, som exempelvis sexualbrott.

Öppna era hjärtan, var inte bara en uppmaning att låta dörrarna till Sverige stå vidöppna för vem som helst, med hur stor kriminell belastning som helst. Öppna era hjärtan var också en uppmaning till medborgarna att offra sin trygghet, sin rättssäkerhet, sin värdighet.

De gamla partierna har sålt ut landet, och avskaffar nu Sverige som en civiliserad nation. Vad annars kan man kalla en stat som svälter sönder kriminaltekniken som har att ta fram avancerade tekniska bevis för att kunna döma skyldiga och – icke att glömma för en rättsstat – skydda de oskyldigt misstänkta?

Det är en fullständig kapitulationen av västerländskt tänkande vi ser. Visserligen i slow-motion, men riktningen är otvetydig. Sverige är på väg att bli ett u-land där det inte längre går att få rätt mot kriminella. Det vi ser idag i vissa förorter, kommer i morgon att bli allas vår vardag.

Valet 2018 kanske är sista chansen för de medborgare som vill vända utvecklingen och upprätthålla lag och ordning, även om kultur- och medievänstern nedlåtande kallar det auktoritärt. Men för oss som inte faller för den retoriken – och inte likt rikspolischefen känner större medkänsla för mördare än för mördade och deras anhöriga – handlar det om att rädda friheten och tryggheten för den stora laglydiga majoriteten.

*

Se mer: Sveriges Radio i ”Nationellt forensiskt centrum – en flaskhals i det svenska rättsväsendet” (länk)