BIDRAG. Sveriges Förenade Muslimer kan bli av med projektbidraget från myndigheten Mucf på en halv miljon kronor. Detta sedan myndigheten efter uppgifter återigen granskar den ideella föreningen.
Kan det vara början till ett stopp på guldregnet till vissa muslimska föreningar, som inte jobbar för demokrati?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mucf, har beviljat 525 200 kronor i statligt bidrag i år till SFM. Redan i somras granskade myndigheten SFM, men kom fram till att de trots allt skulle få behålla sina projektpengar de fått tidigare det året.

Men nu är det alltså dags igen.

– Det vi nu gör är att vi utför en granskning av det senaste projektet som vi beviljat medel. SFM har inga ansökningar om finansiering av nya projekt inne hos oss, säger Johnny Lindqvist på pressavdelningen Mucf.

Vad är anledningen till att ni gick in och granskade SFM just nu?

– Det kom in för oss nya uppgifter som vi vill ha svar på.

Myndigheten skriver att hela eller delar av bidraget kan begäras tillbaka. SFM måste redogöra för de rutiner, mallar och avtal som tagits fram inför bokning av föreläsare och hur dessa har använts. Mucf kräver också svar på vad föreningen har för koppling till en annan omstridd organisation – TUFF, Troende Unga Framtida Förebilder.

Kopplingar till extremism

Den liberala tankesmedjan Timbro visar i en granskning att föreningen SFM har flera exempel på kopplingar till extremism. Aftonbladet har idag ett filmklipp på en av SFM återkommande föreläsarna, imam Muadh Zamzam, som även varit talesperson för SFM. Han talar om att 12-åriga flickor som inte tar på sig slöja kommer till helvetet (länk).

Så här skriver SFM på sin hemsida 15 juni 2016, efter att ha blivit beviljade projektbidrag:

”Vi ser att antimuslimsk rasism fortsätter vara en av de viktigaste frågorna – både i Sverige och internationellt – och vi ser fram emot att fortsätta jobba med vårt koncept av mobilisering, både på hemmaplan i Göteborg men också nationellt” och ”Stå Upp! 2.0 kommer skilja sig i att det är ett nationellt projekt med fortsatt fokus på rasismens historia, dess nutida skepnader och dess effekter och konsekvenser för muslimer, med ett utökat fokus på social mobilisering.”

Man talar om vad man uppfattar som medias demonisering: ”SFM är absolut rätt forum för dessa diskussioner – både med erfarenheter av medial demonisering och rena fysiska attacker på både förening och individer kopplade till föreningen”.

Granskade förra året
Förra årets kritik av SFM handlade bland annat också om att föreningen skulle ha bjudit in föreläsare med extrema åsikter, uppmuntrat till våldsbejakande verksamhet och att föreningen skulle vara icke-demokratisk. Vidare ifrågasattes genomförandet av deras pågående projektet Stå upp! där 300 000 kronor beviljades under 2015 till ”verksamhet mot rasism och intolerans”.

Men myndigheten ansåg ändå att föreningen skulle få behålla bidragen, den gången. Detta trots att man skriver att några av föreläsarna uttalat sig ”djupt oroande” och oförenligt med demokratins idéer.

SFM kommenterar på sin hemsida:
”SFM välkomnar MUCFs beslut att bevilja projektbidrag för Stå Upp! 2.0. Drevet mot SFM och den medielogik som möjliggör falsk och missvisande ryktesspridning, påvisar behovet av projektet”, säger Wassim Goma, ordförande för Sveriges Förenade Muslimer.

MSBs rapport om skattefinansiering

I en rapport om Muslimska brödraskapet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beställt, tar författarna (redaktör Magnus Norell) bland annat upp hur svenska skattepengar har strömmat till islamister under lång tid genom bland annat islamofobigreppet, samt genom att framställa muslimer som offer för förtryck.

”Under årens lopp har MB genom en uppsjö av organisationer kunnat etablera en helt dominerande position inom det statsunderstödda så kallade civilsamhällets muslimska del. Det är många miljoner som slussats in från svenska skattebetalare in i världens största islamistiska organisations svenska gren. Det betyder att staten och dess medborgare finansiellt och organisatoriskt hjälpt till att etablera många organisationer med direkt eller indirekt koppling till MB.”

Strategi för islamister
Rapporten slår också fast att islamister flyttar fram positionerna genom sin strategi. Samt att islamister i grunden håller på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som utmanar Sveriges sociala sammanhållning. Samtiden har skrivit om rapporten här och här.

På Mucf säger man att man inte vet om man kommer att granska fler föreningar som kan tänkas stötta extremism.
– Inte som vi har på agendan, men får vi in för oss nya uppgifter kring föreningar som vi har beviljat bidrag så tvekar vi inte att starta en utredning i ärendet, säger Johnny Lindqvist.