TERRORISM. Hotet från den islamistiska miljön kvarstår som det största terrorhotet mot Sverige. Men jämfört med Sverige har Norge lyckats lagföra ett större antal IS-terrorister, kommenterar Peder Hyllengren på Försvarshögskolan efter Säpos pressträff. Detta beror på att Sverige inte har kriminaliserat samröre, vilket Norge har gjort.

Det är troligt att vi får se fler IS-relaterade attentatsförsök i närtid. Det framhöll Säpo-chefen Anders Thornberg när han idag presenterade Säkerhetspolisens årsrapport. Bland annat därför att ett ökat antal IS-terrorister återvänder till Sverige men också för att fler motiverade personer stannar kvar i landet.

Peder Hyllengren från Försvarshögskolan håller med om att det kortsiktigt kan öka hotet när fler motiverade stannar i Sverige.

– Återvändare handlar inte bara om de som återvänder till Sverige utan även till andra länder i vår närhet. Det är inte säkert att man väljer att genomföra ett attentat från det land man reser ifrån, säger han i en kommenterar till Ekot (16/3).

Islamister som haft svenskt medborgarskap har redan varit delaktiga i två allvarliga terrorattentat det senaste året, i Paris och i Bryssel.

– Det kan vara personer som utför attentat som ursprungligen har planerats i andra länder och till och med har dirigerats under attentatets gång från andra, säger han.

Attentat i Sverige

Om ett terrorattentatet sker i Sverige är det troligt att det kan vara en ensamagerande gärningsman.

– Det här har varit lite av det nya normala i de här kretsarna, främst att Islamiska Staten uppmanar sina anhängare att gör var ni kan, gräv där ni står, gör vad ni kan med de medel ni har till ert förfogande, säger Peder Hyllengren som säger att han brukar jämföra med hur miljörörelsen brukar säga, ”tänk globalt, agera lokalt”.

Norge lyckats bättre

Anders Thorn använde äpplen och päron som jämförelse mellan terrorlagstiftningen i Sverige och Norge. I Norge har man lyckats att lagföra ett större antal personer från den islamistiska miljön. Lagstiftningen ger åklagare större möjligheter att få fällande domar, menar Peder Hyllengren.

– Misslyckandet ligger inte hos Säkerhetspolisen utan hos lagstiftaren som ännu inte har kriminaliserat samröre med terrororganisationer, enligt Hyllengren borde Sverige göra samma sak.

– Det skulle vara behjälpligt om även vi gjorde det.

Cyberattacker

Säpo rapporterade även att Sveriges har utsatts för cyberattacker från främmande makt. Flera misstänkta spioner inom olika verksamheter med koppling till totalförsvaret förra året granskades även förra året. Det handlar om ”personer som från insidan av en skyddsvärd verksamhet, misstänks ha anlitats av främmande makt eller andra aktörer för att hämta in information”. Ingen av de misstänkta har dock åtalats.

Aktivera civila försvaret

Säpochefen konstaterar att det finns ”reella och allvarliga hot mot Sveriges säkerhet”. Hotbilden mot Sverige har förändrats på bara några år och det för med sig att totalförsvarsplaneringen återupptagits och att det civila försvaret ska aktiveras.

Vissa myndigheter och institutioner har även bristande IT-säkerhet, vilket utgör ett problem för hela samhället.

– Vi har aldrig tidigare haft en större och mer komplicerad uppgift. Det är avgörande att vi samverkar med andra, både i Sverige och med utländska partners, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.