Jimmie Åkesson har besökt lantbrukare och stadsbor i hela landet. Nu går den intensiva Sverigeturnén mot sitt slut. Men den omtalade Sverigebilden har inte ändrats, tvärtom. – Jag känner att man får bekräftat mycket av det man ser, säger Jimmie Åkesson.

På torsdagen samlades över 540 Sverigedemokratiska sympatisörer på anrika Törringelund strax utanför Malmö. Åhörarna sitter och lyssnar till Jimmie Åkessons egna band, Bedårande Barn. De väntar tålmodigt på att partiledaren ska börja tala vid sitt näst sista besök på Sverigeturnén. Sista anhalten kommer bli Umeå som får ett återbesök om två veckor sedan det förra mötet fick ställas in då det stördes av bland annat Ung Vänster.

Bakom scenen ger han lite av sin tid för att prata om sin turné. Det framgår tydligt att partiorganisation och att säkra att partiet står redo inför valåret 2018 står högt på agendan.

– Syftet har varit att träffa partiet i första hand och jag är positivt överraskad. Nivån har höjts avsevärt på det parlamentariska arbetet och det partiinterna arbetet ser förhållandevis bra ut med kandidatrekrytering och sådana saker som är viktiga inför valet, säger Jimmie Åkesson till Samtiden.

– Vi jobbar seriöst i många kommuner med budgetförslag och motioner och på en nivå som jag inte har förstått tidigare att vi är så bra som vi är. Det är det främsta intrycket jag tar med mig.

Sverigebilden bekräftas
Bilden av Sverige i utlandet har varit ett hett debattämne den senaste tiden. Justitie- och Migrationsminister Morgan Johansson (S) gick hårt åt den Sverigebild Jimmie Åkesson förmedlade i Washington Post tillsammans med Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson. Men Jimmie Åkessons Sverigeresa ändrar inte på den bilden utan snarare bekräftar den.

Har din Sverigebild förändrats?
– Nej det har den faktiskt inte, jag känner att man får bekräftat mycket av det man ser. Sverige är ett väldigt stort land och det är ett väldigt rikt land på många sätt och det är mångfacetterat.

Han menar att Sverige står inför olika typer av problem beroende på vilken stad eller by man bor i.

– Jag har varit både i stora städer och i Norrlands inland och det är klart, problemen i städerna är väldigt kopplade till segregation och splittring i allmänhet medan problemen i landsbygd och glesbygd är mer kopplat till avfolkning, arbetslöshet och allmän utarmning, säger han.

Jimmie Åkesson signerar böcker

Jimmie Åkesson signerade böcker när talet var över. Foto: Robin Persson / Samtiden

Även om resan bekräftat mycket av den Sverigebild Jimmie Åkesson utgår från, kan den ändå påverka vissa områden inom politiken. Verksamhetsbesöken han gjort i fabriker och ute på landsbygden verkar ha givit mest under resan.

– Man kanske inte förändrar så mycket av sin politik utifrån det man har sett utan man snarare förstärker dem delar där vi redan är ganska bra när det gäller sammanhållningspolitiken, trygghetsfrågorna men också när det gäller vår landsbygdspolitik och där kanske jag fått med mig en del.

Han berättar mer om sina besök och vad han tar med sig.

– Jag besökte en del lantbruk, mjölkproducenter och köttproducenter.

– Man får en bild av näringslivet också i landsbygd och glesbygd och förutsättningarna för dem. Där tror jag man kan göra en del justeringar vad gäller just landsbygdspolitiken. Jag har säkert fått med mig en del idéer om viktiga satsningar för transporter, för industrin, säger han.

Skåne ligger före
Ändra sedan partiet bildades 1988 har Skåne varit ett mycket starkt fäste för Sverigedemokraterna. Idag när partiet i vissa nationella opinionsmätningar når siffror på 25 procent fortsätter Skåne att vara partiets starkaste fäste.

Vad är anledningen till att Skåne varit så starkt och fortfarande är?
– Det finns många skäl till det. Stora delar av de som är partiledning idag hade sitt engagemang här. Härifrån har partiet växt fram till vad det är idag. Det tror jag är skälet till att vi ligger före här. Jag träffade precis delar av distriktsstyrelsen här från Skåne. Man är ganska överens om att Skåne ligger åtminstone en mandatperiod före resten av landet i egentligen allt, både sett till organisation och sett till politiskt arbete men övriga landet kommer ifatt.

På frågan om den problembild som partiets väljare och potentiella väljare i Skåne delar, nu börjar förstås och accepteras även i andra delar av landet, svarar Åkesson att det kan vara en del av förklaringen.

– Ja, delvis är det nog så.

– Om det skulle vara den enda förklaringen, externa samhällsproblem, så är det svårt att förklara varför vi haft så trögt i Stockholm för där har man i hög grad samma problem som i Malmö eller Göteborg.

Han menar också att det funnits en annan politisk styrka i Skåne som riktat ett allmänt politiskt missnöje mot att utmynna i handlingskraft och engagemang.

– Det är klart, att väljarna i Skåne har nog varit vana vid att diskutera dessa sakerna under en längre tid. Det har funnit politiska krafter i Skåne som har kanaliserat det här missnöjet som har funnits.

Om Anna Kinberg Batra suttit bredvid dig nu, vad hade du sagt då utifrån hur läget ser ut inom politiken?
– Om hon hade suttit här nu så hade jag nog föreslagit att vi skulle träffas igen under lugnare omständigheter och diskuterat Sveriges framtid, säger Jimmie Åkesson.