VALRESULTAT. Socialdemokraterna i Holland nästan utplånades och gick från 24,8 till 5,7 procent. Liberala regeringspartiet VVD tappade från 26,5 till 21,3 procent.

Valet i Nederländerna är därmed en brakförlust för de etablerade partierna, särskilt på vänsterkanten. Också Vänsterpartiet tappade. Väljarkåren har ännu en gång givit underkänt till den politik som förts i ett västland.

En skillnad mot USA och Storbritannien är att väljarna i Nederländerna har gått till många olika alternativ, inte till en och samma utmanare. Nu är detta inte särskilt märkligt, eftersom Nederländerna till skillnad från de andra har flerpartisystem. Valsystemets konstruktion innebär att väljarna har lätt att splittra upp sig på många partier. Och väljarna har främst valt partier till höger.

Högerliberala VVD förlorade inte lika mycket som opinionsmätningarna sagt, och förblir största parti. Näst största parti blir Geert Wilders utmanarparti med invandrings- och EU-kritisk politik. Frihetspartiet PVV får 13,1 procent, en ökning med tre procentenheter.

Tredje störst blev Kristdemokraterna, som ökade med fyra procentenheter. Störst procentuella ökning gjorde vänstergröna partiet, från 2,3 till 9,0 procent. Det var dock betydligt mindre än vad opinionsmätningarna hade förutspått.

Här är hela listan.

Valresultatet (när 366 av 388 valdistrikt räknats)

Högerliberala VVD: 21,3 (-5,2 procent), 33 mandat (-8)
Frihetspartiet PVV: 13,1 (+3,0 procent), 20 mandat (+5)
Kristdemokraterna CDA: 12,4 (+4,0 procent), 19 mandat (+6)
Vänsterliberala D66: 12,1 (+4,0 procent), 19 mandat (+7)
Vänsterpartiet SP: 9,1 (-0,5 procent), 14 mandat (-1)
Miljöpartiet GL: 9,0 (+6,7 procent), 14 mandat (+10)
Socialdemokraterna: 5,7 (-19,1 procent), 9 mandat (-29)
Kristna unionen CU: 3,4 (+0,3 procent), 5 mandat (+-0)
Djurrättspartiet: 3,2 (+1,3 procent), 5 mandat (+3)
Pensionärspartiet: 3,1 (+1,2 procent), 4 mandat (+2)
Kalivinistiska SGP: 2,1 (+-0 procent), 2 mandat (+-0)
Multikulturella DENK: 2,1 (+2,1 procent), 2 mandat (+2)
Nationella FvD: 1,8 (+1,8 procent), 2 mandat (+2)

Källa: (länk).