Förtroendet för de gamla partierna i olika sakfrågor har fallit markant på de flesta områden. Det visar ny mätning från Ipsos. Det gäller såväl förmågan att sköta svensk ekonomi som sjukvård.

I Dagens Nyheter fokuserar man på att Moderaterna tappat förtroende i sin paradgren, svensk ekonomi. Men faktum är att förtroendet genomgående minskat för de gamla partierna i Ipsos mätning (länk, pdf) i olika sakfrågor.

När det gäller svensk ekonomi hade 82 procent av de tillfrågade förtroende för något parti i mätningen som genomfördes i juni 2013. I februari 2017 är det endast 67 procent som vill svara att något parti är bäst. Det är ett tapp på 15 procentenheter.

Men också på Socialdemokraternas paradområde, sjukvården, är det betydligt färre väljare som vill ange vilket parti som är bäst. 2013 hade 77 procent ett bästa parti, medan det i februari 2017 bara var 62 procent. Med andra ord: också ett tapp på 15 procentenheter.

En fråga avviker något. När det gäller invandring har minskningen av andelen väljare som har bästa parti inte alls varit lika tydlig, från 76 procent till 69 procent mellan 2013 och 2017. Detta som en följd av att Sverigedemokraterna ökat sin andel från 12 till 18 procent.

En förklaring till att färre väljare vill uppge vilket parti som har bäst sakpolitik kan vara att man egentligen vill säga Sverigedemokraterna, men inte har lust att säga det till Ipsos. Istället säger man ”vet inte” eller ”vill inte svara”.

Tydligt är dock att de gamla partierna förlorar väljarnas förtroende på sina paradområden.

Om de tagit steget över till Sverigedemokraterna men inte vill tala om det, eller om dessa cirka 15 procent av väljarkåren sitter på gärdsgården och väntar med att bestämma sig till valrörelsen 2018 återstår att se.

Att väljarkåren är mer osäker än på mycket länge, och stödet för de gamla statsbärande partierna svagare än någonsin, står dock klart.