Sverige och två andra nordiska länder toppar listan på länder med störst frihet. Konflikten i Syrien har haft stor påverkan. Dessutom ifrågasätts EU:s långsiktiga hållbarhet. ”I kölvattnet av förra årets utveckling, är det inte längre möjligt att med förtroende prata om den långsiktiga hållbarheten hos EU”, skriver Freedom House.

Sverige får tillsammans med Norge och Finland 100 poäng av 100 möjliga när organisationen Freedom House gör sin årliga frihetsundersökning. Danmark och Island får 97 poäng vardera.

Rapporten tar hänsyn till 25 indikatorer som innefattar både politiska rättigheter och civila friheter. Av 195 bedömda länder är 87 (45 procent) klassade som fria länder, 59 (30 procent) som delvis fria och 49 (25 procent) som icke fria.

Gapet mellan de länder som går mot ett mer fritt land och de länder som går åt motsatt håll har ökat dramatiskt. År 2006 hade 56 länder en positiv utveckling och 59 negativ. Motsvarande siffror för 2016 var 36 respektive 67.

Negativa poäng
Syrien får lägst resultat (-1) och är det enda land som får negativa poäng. Den pågående konflikten i Syrien är den enskilt största händelsen som påverkat landets resultat. Dessutom har konfliktens upphov till stora strömmar av migranter till Europa och USA påverkat andra länders demokratiska system.

”Det enorma flödet av flyktingar och IS-inspirerad terrorism genererad av konflikten i Syrien har spelat en viktig roll i försvagningen av demokratiska standarder i Europa och USA”, skriver Freedom House.

Bland de 10 länder som anses vara minst fria ligger alla i Asien eller Afrika. Monaco får 84 poäng och är det västeuropeiska land som hamnar längst ner på listan.

EU inte hållbart
Rapporten tar i sin lägesbeskrivning upp att det varit en hård retorik i flyktingfrågan. Dessutom ifrågasätter den EU:s hållbarhet som samarbetsorgan.

”I kölvattnet av förra årets utveckling, är det inte längre möjligt att med förtroende prata om den långsiktiga hållbarheten hos EU”, skriver Freedom House.

De tio minst fria länderna.

Bland de 10 länder som anses vara minst fria ligger alla i Asien eller Afrika. Bild: Freedom House

Fakta

De tio värsta länderna enligt Freedom House: [Geografi/Majoritetsreligion/Religionsfrihet i lagen/Kommentar]
Syrien  [Mellanöstern/Islam/Ja/Jehovas vittnen förbjudna]
Eritrea  [Östafrika/Kristendom/Nej/Endast fyra religioner tillåtna]
Nordkorea  [Östasien/Buddism/Ja/Begränsad]
Uzbekistan [Centralasien/Islam/Ja/Begränsad]
Sydsudan [Nordafrika/Islam/Ja/Självständigt från Sudan 2011]
Turkmenistan [Centralasien/Islam/Ja/Begränsad]
Somalia [Östafrika/Islam/Ja/Begränsad]
Sudan [Nordafrika/Islam/Ja/Dödsstraff att konvertera från Islam]
Ekvatorialguinea [Centralafrika/Kristendom/Ja]
Centralafrikanska republiken [Centralafrika/Kristendom/Ja]
Saudiarabien – [Mellanöstern/Islam/Nej]

Källa: Utrikesdepartementet / Alla Världens Länder 2000 Bonnier Lexikon