KOMMUNERNAS KRIS. Blir Trollhättan nästa stora utanförskapsområde? Kommunledningens centrala politiska mål är att kraftigt öka invånarantalet. Något som kostar enorma summor i investeringar och ska lånas upp. Skuldökningen är del i en plan och nu gasar den invandrartäta kommunen.

– S-styret gör det medvetet, de kör rakt in i kaklet, säger Lasse Henriksen, SD-ordförande i Trollhättan till Samtiden.

Trollhättan ska växa från 57 000 till 70 000 invånare år 2030 enligt kommunledningens plan.

– Det är katastrof. Det ska flytta in 13 000 nya invånare. Vi ska bygga 1000 lägenheter till 2030. Det säger sig själv att det inte kommer gå, det är fantasisiffror, säger Lasse Henriksen.

Han fortsätter:

– Folk flyttar ut. Trollhättan kommer att vara den mest skuldtyngda kommunen i Sverige.

En fjärdedel invandrare
Trollhättan har idag en befolkning som består till drygt 26 procent av invandrare. Inflyttningen har varit stor de senaste åren. Många av dem är somalier som oftast har mycket stora barnkullar. Många har också kommit genom Ebo, alltså ordnat eget boende, och flyttat in till vänner och släktingar.

– Ingen vet hur många Ebo som har kommit. Det kan vara 200 eller 2000. Allting går på lösa boliner. Det kan bo 20 personer i en trea. Alla har gett upp och försöker bara mörka,  säger Lasse Henriksen.

– Fastighetsskötare har berättat för mig hur det ser ut, det är bara madrasser över hela golvet. Den dag det börjar brinna där blir det katastrof. Men ingen bryr sig. Bostadsbolagen reagerar inte om det står 20 namn där på dörren. ”Det är svårt att kontrollera” säger de.

Lasse Henriksen berättar också att nyanlända går före i bostadskön.

– 120 nyanlända fick lägenheter före de som stått länge i kön. Nu pratar politikerna om att göra om kösystemet.

Mest belånade
Trollhättans kommun har redan ökat sin låneskuld från 3 till 5 miljarder kronor på bara några år. De ligger i tio-i-topp på listan för skuld per invånare. Men mer ska det bli. Låneskulden beräknas bli 11 miljarder kronor till 2026. Trollhättebon får då dubbelt så hög låneskuld per invånare som någon annan i Sverige, enligt Kommuninvests beräkningar.

Ekonomichefen Dan Jonasson bekräftar bilden för Samtiden.

– Det som driver det här är det centrala politiska målet att öka invånarantalet från 57 000 till 70 000 invånare till 2030.

Är det ansvarsfullt att låna så mycket på så osäkra grunder?

– Det är en politisk fråga. Från tjänstemannahåll är prognosen vikande resultat över tid och soliditeten sjunker i kommunen. Vi klarar att bära det här men vi får låna.

Han menar att det alltid blir en del risktagande när man ska växa så snabbt.

– Det kostar att växa så kraftigt som vi kommer att göra. Men vi har inte råd med att kommunen tappar, säger Jonasson.

Befolkningsökningen beror ju på invandringen och nyanlända har ingen inkomst. Hur ska det gå ihop?

– Just nu är det mycket invandring men vi räknar också med att många från Göteborgsregionen ska flytta in. Vi har ett bra geografiskt läge och en framtidstro, säger han.

Kommunbidrag
Ekonomichefen menar att om kommunen inte går med plus så finns det kommunala utjämningsbidraget, som Trollhättan redan får 640 miljoner kronor av idag.

– Även om vi dyker väldigt mycket här tappar vi inte, utan får hela tiden kompensation mot genomsnittet i riket. Skattehöjning är också en möjlighet politikerna har, säger han.

Investerar för invandringen
Enligt kreditmarknadsbolaget Kommuninvest rapport förra året växte kommunsektorns låneskuld med 10 procent till 550 miljarder kronor. Kommuner och landsting bygger ut på högvarv och överskotten täcker inte investeringarna.

Kommuninvest tror att den totala låneskulden för landets kommuner kommer att dubbleras och nå över en biljon (tusen miljarder) till 2024 (länk) Investeringsvågen beror på invandringen. Flera ekonomer har pekat på risker när räntenivån höjs. Trollhättan en av de kommuner som investerar mest intensivt.

Nya Malmö?
Malmö har passerat 50 procent med invandrarbakgrund, Trollhättan har passerat 26 procent. Malmö är praktiskt taget bankrutt, då man är beroende av kommunala utjämningsbidrag på fem miljarder kronor årligen för att få ihop ekonomin (länk). Trollhättan ligger redan på 640 miljoner kronor i utjämningsbidrag (länk). Systemet fungerar så att rikare kommuner betalar för de som hamnar på minus. Men vad händer när allt fler kommuner hamnar i samma sits?

Går före i bostadskön

Lasse Henriksen och SD försöker påverka, men de är idag för få för att stoppa planerna.

– Den politiska ledningen tänker lämna ett sjunkande skepp, ett skepp med ett stort hål i. Vi protesterar men ingen lyssnar på oss.

Samtiden har sökt kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S) och kommunalrådet Monica Hanson (S) i den politiska ledningen.