Både svensk och dansk polis söker efterlysta personer genom att publicera bilder på nätet. Men i Sverige vill inte polisen att bilderna ska spridas. De hänvisar istället till bilderna på polisens webbsida. I Danmark är effekten tydlig. Dansk polis efterlyste 16 personer vid en stenkastning varav minst tolv personer identifierades och minst nio greps.

Dansk polis använder sig av en licens på bilderna som kallas ”Creative Commons 3.0”. Det innebär att vem som helst får dela, kopiera och återpublicera bilderna. På så vis kan bilderna delas på sociala medier eller i tidningar.

Men när svensk polis söker efterlysta tar det stopp. Bilderna får inte spridas utan endast visas på polisens webbplats. Detta får till följd att färre kan identifieras, färre tips inkommer till polisen och medborgare som bor i närheten av den som är efterlyst inte får ta del av informationen.

På polisens sida för efterlysta personer står att ”bilder på personer som efterlyses inte får spridas vidare, till exempel kopieras eller publiceras i andra sammanhang än på polisens webbplats.” Vidare uppmanar polisen att ”länka till polisens webbplats” om man vill att ”fler ska ta del av informationen”.

Är en myndighet
Men polisen är en myndighet och bilder räknas som en allmän handling när de publicerats av polisen själva. Därför kan medier och privatpersoner välja att publicera bilder med stöd av tryckfrihetsförordningen. Detsamma gäller bilder, video och uppgifter ur polisens förundersökningsprotokoll som får publiceras.

Enligt Regeringen är principen att ”en handling som skapas hos en myndighet blir allmän när den har fått sin slutliga utformning”.

Efterlysta av Köpenhamns polis

Polisen i Köpenhamn efterlyste personer i samband med stenkastning. Denna bild hade inte svensk polis velat ha publicerad här. Bild: Köpenhamns Polis

Spridning har god effekt
Svensk polis är flitiga med att använda foto och video vid händelser som rör större folksamlingar. Mycket av detta används för internt bruk för att identifiera personer som är kända av polisen sedan tidigare.

När Köpenhamns polis utsattes för stenkastning valde de att publicera en bild av alla de personer som behövde identifieras. Av totalt 16 efterlysta lyckades polisen identifiera minst tolv av dem varav minst nio greps.