TERRORISM. Minst 150 personer har återvänt till Sverige från terrorresor. Säpo säger nu att det finns ett nät av IS-sympatisörer som arbetar på olika sätt med att rekrytera unga och finansiera islamistisk terrorism. Och gruppen ökar.

– Det finns ett nät i Sverige, en logistik, där äldre uppmanar yngre att ansluta sig, säger Anders Thornberg, chef på Säkerhetspolisen till SR Ekot (27/2).

Enligt Säpo finns det allt fler personer i Sverige som sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism. Även om färre åker iväg till Syrien och Irak för att ansluta sig, blir det allt fler som arbetar med att rekrytera i Sverige. 

– Det finns individer som samlar in pengar, som sympatiserar tyst och som på olika sätt medverkar, säger Anders Thornberg.

Få döms även om de anhålls och häktas misstänkta för brott, på grund av att det är svårt att hitta bevis.

Säpo bedömer att 300 personer har rest till våldsbejakande islamistgrupper i Syrien och Irak och att runt 150 har återvänt till Sverige. Främst förklaras minskningen av utvecklingen i Syrien och hårdare kontroll av gränsen.

Gripna men inga dömda

Den 1 april förra året blev det straffbart att resa i syfte att begå terroristbrott. Ingen har dömts, bara ett fall har lett till åtal och han friades. Säpochefen Anders Thornberg menar att lagen har använts för att försöka stoppa personer från att resa från Sverige och att flera personer har gripits. Hur många som har gripits vill han inte precisera. Även om gripandena inte har lett till åtal är Säpochefens bedömning att lagen har haft effekt.

– Det är svårt att bevisa brottet ända ut, eftersom vi inte kan resa till det andra landet och bevisa vilket syfte man haft, vi kan inte göra brottsplatsundersökningar och förhöra folk och så vidare. Men det är viktigt för en rättsstat att tala om i sin lagstiftning att det är rimligt att man inte får åka och begå terrorattentat i andra länder (SR 20/1).

Har inte effekt

Magnus Ranstorp, terroristforskare vid Försvarshögskolan, tror inte att den svenska lagen som den ser ut i dag har effekt, eftersom det är svårt att bevisa avsikten med resan. I exempelvis Norge har man istället kriminaliserat samröre med en terrororganisation.

– I Norge har det lett till fler fällande domar och där har vi en ojämn lagstiftning i Norden, säger han.