De två regeringspartierna S och MP har tillsammans tappat 6,3 procentenheter, jämfört med riksdagsvalet 2014. Det visar ny mätning från Novus.

Medieredaktionerna lägger all uppmärksamhet på att Moderaterna har tappat i opinionen, men det största raset jämfört med förra valet är regeringens allt svagare ställning. De två regeringspartierna har nu bara stöd av 31,6 procent, medan allianspartierna har 39 procent, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med valet 2014.

Det tredje blocket är det enda som ökat sedan förra valet. Sverigedemokraterna får 18,5 procent i Novus, en ökning med 5,6 procentenheter sedan 2014.

Om man ser till nettoflöden är det regeringspartierna som tappat till Sverigedemokraterna, medan allianspartierna omfördelat väljare mellan sig. Så enkelt kan förmodligen inte väljarnas förflyttningar beskrivas, men det är så det opinionsmässiga nettoflödet ser ut.

Novus februari 2017 (diff mot valresultat 2014)

M 19,1 (-4,2)
C 11,5 (+5,4)
L 5,3 (-0,1)
KD 3,1 (-1,5)

SD 18,5 (+5,6)

S 27,1 (-3,9)
MP 4,5 (-2,4)
V 7,8 (+2,1)

Novus (länk) har för den här mätningen intervjuat 4005 personer per telefon under tiden 23 januari – 19 februari 2017. Andelen osäkra väljare är 7,8 procent.