Sakta men säkert kommer snart politiserade megafoner som Karin Pettersson och många andra att tvingas ropa i öknen och det lilla förtroende kapital som kan finnas kvar kommer att försvinna liksom en såpbubbla spricker med ett litet stänkande ”plopp”.

När USA:s president Donald Trump sett ett inslag från en amerikansk TV-dokumentär (Fox News) som förmedlade bilden av ett Sverige i förfall, påpekade han på ett massmöte att; en stor okontrollerad invandring leder till kaos, våld och anarki

Svenska politiker och media gick i taket, Säpo nödgades officiellt förneka att ”något särskilt hänt” och Sverige begärde officiellt en förklaring från Trumps administration. Aftonbladets politiska chefredaktör, Karin Pettersson, ondgjorde sig över Fox News vinkling där man enligt Pettersson ”klippt och klistrat” för att ge en bild av Sverige som överensstämde med TV-kanalens och Trumps ”politiska profil”, ren agendajournalistik således!

Är det någon tidning i Sverige som helt oförblommerat ägnar sig åt agendajournalistik så är det just Petterssons tidning, Aftonbladet. Men även vår största dagstidning, Dagens Nyheter med Peter Wolodarski i spetsen, är direktkvalificerad och behöver inte kvala in till finalen i ”agendajournalistik”.

Man bestämmer sig för en verklighetsbild, samt vem eller vilka som är ”skurkar” och sedan målar man upp sin ”fake-bild” samt angriper hänsynslöst enskilda individer som man finner misshagliga. Ett tredje redskap i det systematiska vilseledandet är att helt enkelt förtiga enskildheter som ”stör” deras förryckta verklighetsbild.

Kvällen innan Karin Pettersson publicerade sin ledare i Aftonbladet utbröt häftiga kravaller i Rinkeby. Polisen blev attackerad med stenar och andra tillhyggen och kände sig nödsakad att göra en så kallad ”taktisk reträtt” i avvaktan på förstärkning.

Kvällsmörkret lystes upp av ett stort antal bilbränder, butiker slogs sönder och samman, vägar för brandbilar blockerades.

Bilderna från Rinkeby förde onekligen tankarna till en ”krigszon”. Fox News hade mage att påpeka att det fanns en rad ”no go-zoner” i Sverige, det vill säga områden som polis, brandkår, ambulanser och räddningstjänst tvekar att beträda utan eskort eller rejäla förstärkningar.

Vänstern, inklusive regeringen, förnekar mot bättre vetande att det över huvud taget finns sådana områden i Sverige. Det finns naturligtvis ingen exakt definition av begreppet ”no go-zoner” men att de finns konstaterades bland annat i en rapport från december 2015 av Polismyndighetens Nationella operativa avdelning (NOA), ”Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser”. Rapporten bygger vidare på Rikskriminalpolisens förstudie 2014, ”En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället”. I den förstnämnda rapporten definieras 53 områden som ”kriminellt utsatta” varav 15 ses som ”särskilt utsatta”.

Brottsligheten i dessa områden är enligt rapporten regelbunden, har blivit normaliserad och innefattar; våldshandlingar, upplopp, stenkastning, narkotikahandel mm. Mer generellt gäller för dessa områden; en obenägenhet att delta i rättsprocessen, bland annat vägrar man att vittna eller polisanmäla (rädsla för repressalier), svårighet för polisen att av lätt insedda skäl fullgöra sitt uppdrag, parallella samhällsstrukturer samt religiös extremism (läs: islamism).

Jag skrev i en tidigare krönika att när de stora internationella media husen börjar skärskåda Sverige går det inte längre för vare sig regering eller vänstermedia att skylla på att alternativa media i Sverige (bland annat Avpixlat och Granskning Sverige) ger en falsk bild av sakernas tillstånd. Det är meningslöst för t.ex. Aftonbladet att ta heder och ära av media i den stora vida världen som besitter relevanta kunskaper och har resurser att på plats bilda sig en egen uppfattning.

Sakta men säkert kommer snart politiserade megafoner som Karin Pettersson och många andra att tvingas ropa i öknen och det lilla förtroende kapital som kan finnas kvar kommer att försvinna liksom en såpbubbla spricker med ett litet stänkande ”plopp”.

Pettersson avslutar sin ledare med att; ”Det är dags att vakna nu”. Med det menar hon att det är mörka högerkrafter som är faran och inte islamister och vänsterfolk. Här har hon genuint fel och det är väl hög tid att Karin Petterson och hennes gelikar antingen själva vaknar upp ur törnrosasömnen eller också lägger ned pennan enligt devisen ”bättre fly än illa fäkta”!