ISLAMISM. Islamister håller på att i grunden bygga upp en parallell samhällsstruktur som utmanar Sveriges sociala sammanhållning. Det politiska målet för Muslimska Brödraskapet i Europa är att bygga upp en parallell islamisk offentlighet där muslimer går i egna skolor och har tillgång till samhällsservice som sker enligt islamiska normer. Det visar en färsk svensk myndighetsrapport om Muslimska Brödraskapet (länk).

Samtiden skrev igår om att enligt Säpo ökar rekrytering och finansiering av IS-terrorism i Sverige och att det finns ett nät och en logistik för detta. Igår kom även nyheten om att Migrationsverket släpper igenom extremister. I detta sammanhang är en rapport om Muslimska Brödraskapet i Sverige relevant, beställd av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Författarna skriver om Muslimska brödraskapet (MB) i sammanfattningen:

”MB:s islamiseringssträvanden kommer sannolikt att bygga in starka politiska och sociala spänningar i den svenska nationalstaten”

Samt att:

”Enklavisering av den typ som förespråkas av MB kommer sannolikt också innebära problem för det svenska samhällets möjligheter att bedriva en effektiv integrationspolitik. Migration från Afrika och Mellanöstern kommer sannolikt att fortsätta under kommande år både i form av anhörig- och flyktinginvandring. I det här perspektivet kan MB:s parallella islamiska sektor fungera som en konkurrerande samhällsstruktur i förhållande till det etablerade sekulära samhället.”

Doublespeak

I rapporten visar betrodda experter på att Muslimska Brödraskapet arbetar med ett slags ”doublespeak”, två olika budskap, ett som passar integrations och mångkultur-politik, ett annat inom den egna gruppen som talar om sharia och islamisering.

”Sammanfattningsvis kan man säga att europeiska MB:s politisk-religiösa arbete har byggts in i en ”integrationsmodell” (rapporten pekar även ut Sverige) som det är svårt för politiker och andra att stå emot eftersom den lätt kan tolkas i termer av gängse integrationsarbete. Det är dessutom svårt att motsätta sig vad som på ytan framstår som (en utsatt minoritets) religiösa rättigheter.”

Fiende till västvärderingar

Internationell forskning visar en lista på kritik av rörelsen:

”Rörelsen anklagas för att vara en svuren fiende till västerländska värderingar kring demokrati, yttrandefrihet, pluralism och tolerans. Kritiken handlar också om att rörelsen är homofobisk, antisemitisk, reaktionär och sekteristisk och att dess övergripande mål är att införa sharia i Europa.”

Socialdemokraternas överenskommelse

Islamister har infiltrerat politiska partier som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna.

”Den här processen inleddes dock för flera år sedan i Sverige. Och vill man ha en startpunkt är den överenskommelse som dåvarande socialdemokratiska Broderskapsrörelsen (numera Tro och Solidaritet) slöt med Sveriges Muslimska Råd (SMR) 1999, en bra start. I den överenskommelsen framgick tydligt att SMR ville ha ett parallellsamhälle.”

Skattepengar strömmat in

Rapporten tar upp hur svenska skattepengar har strömmat till islamister under lång tid genom bland annat islamofobigreppet samt genom att framställa muslimer som offer för förtryck.

”Under årens lopp har MB genom en uppsjö av organisationer kunnat etablera en helt dominerande position inom det statsunderstödda så kallade civilsamhällets muslimska del. Det är många miljoner som slussats in från svenska skattebetalare in i världens största islamistiska organisations svenska gren. Det betyder att staten och dess medborgare finansiellt och organisatoriskt hjälpt till att etablera många organisationer med direkt eller indirekt koppling till MB.”

Flyttat fram positioner

Det slås också fast att islamister flyttar fram positionerna genom sin strategi. Samt att islamister i grunden håller på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som utmanar Sveriges sociala sammanhållning.

”Att på olika sätt motsätta sig MB:s kommunitaristiska synsätt innebär också en risk för att bli kallad ”rasist” eller ”islamofob” och som situationen är i det svenska samhället kan sådana klassifikationer äventyra människors karriärer. Samtidigt, om man ger fritt spelrum åt MB:s modell är risken överhängande för att rörelsen kan komma att flytta fram positionerna alltmer under kommande år. I grunden håller islamister på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som konkurrerar med det övriga samhället om svenska medborgares värdegrund. På det viset är MB:s aktivister en långsiktig utmaning vad gäller landets sociala sammanhållning.”

Misstänker censur

Sajten Ledarsidorna.se har tidigare skrivit om rapporten och berättar att de misstänker censur i sociala medier, då rapporten anses innehålla sprängstoff. Johan Westerholm skriver på sajten att länken till rapporten raderats i olika Facebook-grupper när den delats, grupper som omfattar bland annat journalister, debattörer och politiska partier.

”Det finns krafter, uppenbarligen även inom journalistkåren och de politiska partierna, som inte vill att MSB rapport om Muslimska Brödraskapet i Sverige blir allmängods. En form av censur från vissa journalister som sympatiserar med Muslimska Brödraskapet är inte en långsökt tanke”, skriver Johan Westerholm på Ledarsidorna.se.