KOMMENTAR. Flera opinionsmätningar visar att Moderaterna har svårt att finna sig tillrätta som det nya mittenpartiet mellan utopisterna (V, MP, S, C, L) och realisterna (KD, SD). Man har inte talat om ”vad” man vill, utan pratar om ”hur” man taktiskt ser på maktspelet.

Politiker har väldigt lätt att trilla i fällan att tro att journalister och andra tyckare är representativa, när de ständigt jagar kommentarer om vem som ska samarbeta med vem. Sådant taktiserande är väldigt få i befolkningen intresserade av.

Folk vill höra vad partier vill, inte en massa annat tjafs.

Det är därför Sverigedemokraterna ligger långt över förra riksdagsvalet, trots att partiet under hösten utsattes för massiv smutskastning i medierna. Sverigedemokraterna har varit tydliga med vad man vill, hur partiet prioriterar och hur man ser på utvecklingen i landet.

Vet väljarna vad ett parti vill, har spelteorier och taktiska knep ingen verkan.

När väljarna däremot inte vet vad ett parti vill, då kan spelteori och taktiskt agerande slå tillbaka och straffa partiet eftersom det uppfattas som än mer otydligt.

Just där tycks Moderaterna befinna sig. Oklarheten om vad partiet prioriterar är mycket stor. Hur mycket av ”Nya moderaterna” finns kvar och hur mycket av Gösta Bohmans gamla Moderaterna är på väg tillbaka? Denna oklart förstärks när det också blir oklart hur partiet vill förhålla sig till såväl gamla allianspartier som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.

Moderaterna är villrådiga om man ska ansluta sig till utopisterna som vill öppna gränserna igen, det som Fredrik Reinfeldt stod för. Eller om man ska välja en annan väg. De små steg man tagit bort från Reinfeldt är inte tillräckligt tydliga för att klargöra vad partiet egentligen vill.

De framgångar som Centerpartiet kan hösta in beror på att man varit tydlig med sin utopism. Missnöjda Miljöpartister och utopister bland de borgerliga partierna lockas till C. Men denna väljargrupp är begränsad.

SOM-institutet i Göteborg har länge mätt synen på migration och de som vill ta emot fler har legat på 20-25 procent medan 75-80 procent vill begränsa invandringen. Förmodligen har de som vill ta emot fler minskat till under 20 procent. Eftersom C legat på 5 procent, blir dessa utopister ändå ett uppenbart tillskott.

Men någon förebild för andra partier lär Centerpartiets väg inte vara. När utopisterna fördelats på V, MP och C finns inte så många fler väljare att locka. Om andra partier skulle ta efter i sådan profilering skulle det förmodligen i första hand innebära att man stöter bort väljarna som vill se begränsningar i invandringen.

FEBRUARIMÄTNINGAR i Sifo och Demoskop
S: 27,3 och 26,9 procent
V: 7,4 och 9,0
MP: 4,6 och 4,7
M: 19,8 och 18,5
L: 5,9 och 5,8
C: 11,6 och 11,1
KD: 3,9 och 3,6
SD: 16,5 och 17,5

Rödgröna: 39,3 och 40,6
Alliansen: 41,2 och 39,0

Källa: SvD/Sifo (länk) och Expressen/Demoskop (länk)