KÖNSSTYMPNING. Idag beräknas 38 000 kvinnor och flickor vara könsstympade i Sverige. Läget blir allt mer akut, om myndigheterna ska lyckas stävja könsstympningarna. Under flera år har det varit tal om att se till att “vakta på” när familjerna från företrädesvis Somalia, Eritrea och Egypten, “åker hem på semester” på skolloven, då de riskerar att utföra ingreppet. Nu flygs barnmorskor hit för att skära i flickor på könsstympningsfester.

I Somalia beräknas 98 procent av alla flickor könsstympas. De som inte omskärs riskerar mobbning inom folkgruppen och svårigheter att kunna få gifta sig. I takt med att invandringen har ökat stort just från dessa länder har även mönstren hur stympningarna utförs förändrats. Enligt Angie Marriott som är brittisk könsstympningsexpert på besök i Göteborg utförs numera det smärtsamma och för livet handikappande ingreppet i stor skala  även i vårt land.

– Vi vet att barnmorskor flygs hit och skär i flickor på ”könsstympnings-fester”, säger Angie Marriott till GP. (länk)

Angie Marriott menar att myndigheterna måste våga konfrontera och ställa de känsliga frågorna och utbilda lärare och vårdpersonal mer.

– På sikt tror jag dock att vi även behöver införa någon form av obligatorisk hälsokontroll av flickor.

Rädd personal

Myndighetspersoner inom vård och socialtjänst anmäler inte könsstympningar av rädsla för att utpekas som rasister, hävdar hon.  För två år sedan väckte det uppmärksamhet att ett 60-tal flickor på en skola i Norrköping upptäckts blivit könsstympade. Flickorna remitterades till Ungdomshälsan eller Kvinnokliniken.

– En flicka hade så svåra menssmärtor att hon fick transporteras från skolan med ambulans till Kvinnokliniken, berättar Petra Blom Andersson för NT (länk).

Men sedan könsstympning kriminaliserades 1982 i Sverige har endast två fall av könsstympning lett till fällande domar.

Samtidigt könsstympas nu flickor i större skala även inom andra länder i Europa. Från Tyskland rapporterar Breitbart att fallen har ökat med 30 procent de senaste tre åren, enligt en statlig rapport (länk). Detta beror på att invandringen från dessa länder har ökat med 40 procent.